Inspi-Ráció Egyesület

Általános cél

Az Inspi-Ráció a fenntartható fejlődés társadalmi feltételeinek megteremtéséért dolgozik. Legfontosabb célunk a helyi, alulról szerveződő közösségek és ezek hálózatainak segítése, fejlesztése annak érdekében, hogy egy önszerveződő, tudatos, érdekeit érvényesíteni tudó, együttműködő, sokszínű civil társadalom alakuljon ki.

Mindezt a szervezetfejlesztés és közösségfejlesztés, módszereivel, együttműködés és képzések szervezésével valósítjuk meg.

Elért eredmények

  • közösségi elvű szervezetfejlesztés, hálózatfejlesztés, szektorközi kapcsolatok fejlesztése,
  • csoportos döntéshozási kultúra elterjesztése,
  • iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, kompetenciafejlesztés,
  • fiataloknak szóló iskolarendszeren kívüli kompetencia fejlesztés,
  • közösség fejlesztés, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességének erősítése
  • közösségi elvű vállalkozásfejlesztés, közösségi és társadalmi vállalkozások segítése
  • közösségek működésére vonatkozó kutatások

Galéria