Faragó Tibor: Világunk 2030-ban: a nemzetközi együttműködés új egyetemes programjának előzményei, lényege és értékelése

Faragó Tibor Külügyi Szemlében megjelent átfogó tanulmányában a Világunk-2030 programban foglalt célterületek, célok hátterének, 2015-ig tartó előzményeinek az áttekintésével és értékelésével foglalkozik. Célja, hogy jobban megérthető legyen az új Program jelentősége, és rávilágítson a mostani célok eléréséhez szükséges politikai és együttműködési garanciák, megvalósítási intézkedések fontosságára.

Mindezeken túlmenően a legnagyobb kihívást a Programban érintett problémák és az azokkal kapcsolatban megfogalmazott célok, teendők közötti összefüggések, kölcsönhatások számításba vétele jelenti, azaz az
integrált megközelítés szükségessége. E kérdést is érinti a tanulmány.

Faragó Tibor: Világunk 2030-ban: a nemzetközi együttműködés új egyetemes programjának előzményei, lényege és értékelése