15 ajánlás önkormányzatok számára a fenntartható városokért

A Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért (ICLEI) nevű szervezet a dán Aalborg városával és Baszkfölddel közösen nemrég új iránymutató kiadványt tett közzé. Az alábbi 15 ajánlást tartalmazó dokumentum célja, hogy megvalósult példák segítségével cselekvésre ösztönözze a városokat a fenntarthatósági célok helyi szintű megvalósítására.

 

 1. A fenntarthatóság kultúrájának fejlesztése
 2. A lakosok aktív bevonása a tervezés és végrehajtás folyamataiba
 3. A köz- és magánszolgáltatások, -tevékenységek és -feladatok közötti határok újragondolása és a helyi magánszektor és civil szerepvállalás ösztönzése
 4. Az olyan szociális vállalkozások, újítások és civil szerepvállalás támogatása, melyek a hátrányos helyzetűek és bevándorlók csoportjainak oktatását, képzését és társadalomba történő beilleszkedését szolgálja
 5. A közösségi gazdaság támogatása
 6. A városok előtt álló kihívások átalakítása helyi gazdasági lehetőségekké, melynek fő területei: decentralizált megújuló energia-előállítás, helyi élelmiszer-előállítás, innovatív közlekedési koncepciók
 7. A helyi értéktermelési láncok létrehozása, támogatása a vállalkozások innovatív együttműködésének megkönnyítésével, helyi befektetési lehetőségek és munkahelyek megteremtésével.
 8. Innovatív finanszírozási megközelítések alkalmazása pl. közösségi finanszírozás
 9. Környezetbarát termékek és szolgáltatások beszerzése, a beszerzés társadalmi és gazdasági hatásainak figyelembe vételével
 10. Körkörös (újrahasznosító) gazdaság irányába mutató törekvés, a természetes erőforrások felhasználásának és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében
 11. Új és okos technológiák körültekintő alkalmazása, amelyek a fenntarthatóvá alakítás érdekeit, valamint a lakosság és a közjó érdekét is szolgálják
 12. Közbeszerzés alkalmazása azért, hogy a megfelelő innovatív, fenntartható technológiák piacra lépését segítsék
 13. Digitális megosztottság megszüntetése, hogy minden társadalmi csoport egyformán férjen hozzá az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz
 14. Nyílt adatrendszerek megfelelő kezelése. Összegyűjtött közinformációk védelme az illetéktelenektől és a hozzáférés biztosítása a helyi önkormányzatok számára.
 15. A városvezetési, közigazgatási politika és irányítási rendszer igazítása a szükséges változások érdekében

 

A részletes iránymutató dokumentum itt letölthető:

https://iclei-europe.org/publications-tools/?c=search&uid=fvpUQcDe