Megjelent a 2019-es jelentés a EU fenntartható fejlődéséről

 

A 2019-es fenntartható fejlődésről szóló jelentés az első olyan független elemzés, amely tárgyilagosan számol be a fenntartható fejlődési célok (FF célok) előmozdításáról az Európai Unióban és tagállamaiban; a Fenntartható Fejlődési Szolgáltatóhálózat (SDSN) és az Európai Környezetpolitikai Intézet (IEEP) független szakértői készítették. A jelentés az EU-t és az egyes országait értékeli a jelenlegi helyzetük és az FF célok elérésétől való távolságuk alapján. Becslést is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi fejlődési ütem elegendő lesz-e ahhoz, hogy a célokat 2030-ig elérjék. A beszámoló a hivatalos Eurostat jelentést egészíti ki, megállapításai összhangban vannak az ENSZ 2019-es Globális Fenntartható Fejlődési Jelentésével és a 2018-as 7. Európai Környezeti Cselekvési Tervvel kapcsolatos Európai Környezeti Ügynökség által létrehozott ellenőrzési beszámolóval.

A jelentés főbb megállapításai:

  1. Bár globálisan az FF célok tekintetében EU-s országok állnak az élen, egyik ország sem halad megfelelő ütemben ahhoz, hogy 2030-ra a célokat el is érjék.
  2. Az FF célokat illetően Dánia, Svédország, Finnország közel állnak a megvalósításhoz. A 28 értékelt ország között utolsók: Bulgária, Románia és Ciprus.
  3. Az EU-ban a legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a fajok sokféleségének fenntartása és a körkörös, újrahasznosításra épülő gazdaság létrehozása, valamint az életszínvonalat nézve az országok és régiók felzárkóztatása.
  4. Az EU nagy mértékű, negatív tovagyűrűző hatásokat generál, ezáltal más országokat is megakadályoz FF céljaik elérésében: elsősorban a fenntartható módon nem kielégíthető igénye emelhető ki az egyes mezőgazdasági, faipari és halászati termékek iránt.

A beszámoló gyakorlati ajánlásaiban megfogalmazódik, hogy az EU-ban az FF célok három fő területre összpontosítva érhetőek el: belső prioritások felállításával, diplomáciai és fejlesztési együttműködéssel és a negatív tovagyűrűző hatások kezelésével.

Mindenesetre jó hír, hogy az EU már rendelkezik az FF célok eléréséhez szükséges eszközökkel és mechanizmusokkal.

A beszámoló főbb ajánlásai:

  1. Az Európai Zöld Megállapodás lehet az FF célok megvalósításának sarokköve, amely az egész EU-ra vonatkozó stratégiát kell, hogy tartalmazzon (i) 2050-re a teljes karbonsemlegesség elérése (ii) a körkörös gazdaság erősítése, hatékonyabb erőforrás felhasználása (iii) fenntartható mezőgazdaság és élelmiszer előállítási rendszerek létrehozása érdekében.
  2. Köz- és magánberuházások növelése szükséges a fenntartható infrastruktúra, energia és közlekedés terén.
  3. A beruházások növelése szükséges egyéb területeken is: oktatás, munkaerő-képzettség, innováció, a természettudományos és technológiai oktatásra, valamint fenntartható technológiák kutatás-fejlesztésére összpontosítva.
  4. Az EU állítsa az FF célokat a diplomáciai és fejlesztési együttműködés középpontjába.
  5. Az EU-nak a szakpolitikák koherenciáját erősíteni és a negatív, nemzetközi szintre tovagyűrűző hatásokat pedig kezelnie szükséges.

Magyarországon még egyetlen FF cél sem teljesült. Az összes cél megvalósulását illetően hazánk a 21. helyen áll a 28 értékelt ország közül. Leginkább az ipar, innováció és infrastruktúra (9. cél) van elmaradva a 2030-ra kitűzött eredménytől. A tendenciákat nézve az előző évek adataival összevetve: hazánk fejlődést mutat az 1-es (szegénység felszámolása) és 8-as célt (tisztességes munka és gazdasági növekedés) illetően, a minőségi oktatás kialakítása terén viszont visszaesés történt.

A 2019-es európai fenntartható fejlődésről szóló teljes jelentés megtalálható az alábbi linken, a Magyarországról szóló részletes beszámoló a jelentés 88-89.oldalán van.

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_europe_sustainable_development_report.pdf

A cikk forrása a jelentés és az alábbi cikk:

https://www.sdgwatcheurope.org/2019-europe-sustainable-development-report/