Csermely Környezetvédelmi Egyesület

Általános célok

Egyesületünket 2003-ban alapítottuk azzal a céllal, hogy a régiónkba élő környezet- és természetvédelem iránt fogékony emberek tevékenységét összefogjuk, valamint ebben a témakörben felmerülő problémákat hatékonyan orvosoljuk.

Tevékenységek

Természetvédelmi kutatásaink elsősorban a Dél-Alföld természetes és természetközeli élőhelyeinek feltérképezésére irányulnak. Az eddigi folyamatos monitoring tevékenységeink eredményeképp 25 terület helyi és 8 országos védettségére tettünk javaslatot, melyből a mai napig 22 kapott védett státuszt. Ökofaunisztikai felméréseink számos új eredményt hoztak, de korántsem tekinthetők befejezettnek.
Az egyik legfontosabb feladatunk az óvodások, az általános és a középiskolások környezeti nevelése, ezért nekik rendszeresen interaktív foglalkozásokat, rendhagyó tanórákat, továbbá terepi kirándulásokat szervezünk. A témák között a természetvédelmen kívül fontos szerepet szánunk a hulladékgazdálkodásnak, a víz- és az energiatakarékosságnak, a zajcsökkentésnek, az egészséges életmódnak és a helyi termékek népszerűsítésének.
2015. márciusában indítottuk el a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósuló, Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld – Kertműves Tudástár Kisteleken projektünket. Egy mintakertben összegyűjtöttük a helyi tájfajta zöldségeket és gyümölcsfákat, valamint itt be tudjuk mutatni a gazdálkodás és a termelt élelmiszerek feldolgozásának hagyományos, egyben környezetbarát módszereit. Célunk rádöbbenteni az embereket arra, hogy a környezetkímélő kertművelés gazdasági előnyökkel is jár.

Galéria