15 - Szárazföldi ökoszisztémák védelme

15 - Szárazföldi ökoszisztémák védelme

A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelme, visszaállítása és támogatása, az erdők fenntartható használata, az elsivatagosodás leküzdése, a talajromlás megállítása és a pusztulás visszafordítása, és a biológiai sokféleség további csökkenésének megállítása.

Leírás Grafikonok Hírek

Leírás

A szárazföldi ökoszisztémák védelme célhoz kapcsolódó alcélok:

15.1 A nemzetközi megállapodásokból fakadó kötelezettségeinknek megfelelően 2020-ra biztosítjuk a szárazföldi és édesvízi ökoszisztémák és ökoszisztéma-szolgáltatásaik megőrzését, helyreállítását és fenntartható használatát, különösen az erdők, vizes élőhelyek, hegyek és száraz területek esetében.

15.2 Előmozdítjuk, hogy 2020-ra minden erdőtípusban fenntartható erdőgazdálkodás legyen, megállítjuk az erdőirtást, helyreállítjuk a leromlott erdőket, és világszerte jelentősen megnöveljük az erdőtelepítést és erdőfelújítást.

15.3 2030-ig leküzdjük a sivatagosodást, helyreállítjuk a leromlott talajokat és termőföldeket, ideértve a sivatagosodástól, aszálytól illetve árvizektől sújtott területeket, és arra törekszünk, hogy a világon a talajmérleg (azaz a helyreállítás és leromlás különbsége) pozitív legyen.

15.4 2030-ra biztosítjuk a hegyvidéki ökoszisztémák megőrzését, biológiai sokféleségük megóvását, hogy növekedjék az onnan származó, a fenntartható fejlesztések számára nélkülözhetetlen javak mennyisége.

15.5 Sürgős és jelentős mértékben beavatkozunk a természetes élőhelye leromlásának csökkentése érdekében, megállítjuk a biológiai sokféleség csökkenését, és 2020-ra megvédjük a veszélyeztetett fajokat, megakadályozzuk kipusztulásukat.

15.6 A nemzetközi megállapodások alapján elősegítjük a genetikai erőforrásokból származó hasznok igazságos és méltányos megosztását, és elősegítjük a hozzájuk való megfelelő hozzáférést.

15.7 Sürgős lépéseket teszünk a növény- és állatvilág védett fajai orvvadászatának és kereskedelmének megszüntetésére, intézkedéseket hozva a keresleti és kínálati oldalon egyaránt.

15.8 2020-ig intézkedéseket hozunk az invazív idegen fajok betelepítésének megelőzése, valamint a szárazföldi és vízi ökoszisztémákra való hatásuk csökkentése érdekében, és ellenőrzés alá vonjuk, vagy kiirtjuk a legfontosabb özönfajokat.

15.9 Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség adatait 2020-ig beépítjük a nemzeti és helyi szintű tervezésbe, a fejlesztési folyamatokba, a szegénység enyhítésére irányuló stratégiákba, valamint a nyilvántartásokba és elszámolásokba.

15.a Mozgósítunk és jelentősen megnövelünk minden lehetséges pénzforrást a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák megőrzése és fenntartható használata érdekében.

15.b Jelentős erőforrásokat mozgósítunk, valamennyi forrásból, minden szinten, hogy fedezhessük a fenntartható erdőgazdálkodás költségeit és megfelelő ösztönzőket biztosítsunk a fejlődő országok számára az ilyen gazdálkodás elősegítésére, ideértve az erdővédelmet és az erdőfelújítást.

15.c Fokozzuk a védett fajok orvvadászatának és kereskedelmének leküzdésére irányuló erőfeszítések globális támogatását, többek között azzal, hogy segítjük megnövelni a helyi közösségek szakértelmét a fenntartható megélhetési lehetőségeik kihasználása érdekében.

Alcélok fordításának forrása: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar angol–magyar, kétnyelvű kiadás, 2016, Budapest, Szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka

Forrás: