Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület

Általános cél

Egyesületünk tevékenysége az alábbi területekre terjed ki:

  • Kalocsa város és vonzáskörzetében közreműködés a természetes és mesterséges emberi környezet védelmében, megóvásában és helyreállításában.
  • Tagjai közreműködésével segítse az egyes országos, regionális és helyi természet és környezetvédelmi programok, kezdeményezések sikerét.
  • Szerepvállalás a környezetvédelem népszerűsítésében.
  • Kiemelt terület a környezeti nevelés.

Tevékenységek

Közreműködés az illegális hulladéklerakók felderítésében és felszámolásában. Információk nyújtása a lakosság részére a hulladékok keletkezésének csökkentése és a keletkezett hulladékok kezelésének módja tekintetében.Tevékenységünk kiemelkedő eredménye , hogy az évente ismétlődő környezetvédelmi szemlék tanulsága szerint az illegális hulladéklerakók száma csökkent. A lerakott hulladékok esetében a veszélyes hulladékok aránya csökkenést mutat. (FFC 12 pont.3, 12 pont 5 , 12 pont 8 alcélok)