12 - Felelős fogyasztás és termelés

12 - Felelős fogyasztás és termelés

A fenntartható fogyasztás és termelés biztosítása

Leírás Grafikonok Hírek

Leírás

A felelős fogyasztás és termelés célhoz kapcsolódó alcélok:

12.1 Végrehajtjuk a Fenntartható fogyasztásra és termelésre vonatkozó tízéves kerettervet, úgy hogy abban minden állam részt vesz, a fejlett államok vállalnak kezdeményező és vezető szerepet, és figyelembe vesszük a fejlődő államok képességeit és fejlettségét.

12.2 2030-ig megvalósítjuk a természeti erőforrásokkal való fenntartható és hatékony gazdálkodást.

12.3 2030-ig felére csökkentjük az egy főre jutó globális élelmiszer-pazarlást a kereskedelemben és a fogyasztóknál, valamint csökkentjük az élelmiszer-veszteségeket az alapanyag-termelés során és az ellátási láncok mentén, ide értve a betakarítási veszteséget.

12.4 2020-ra elérjük, hogy a vegyszerek és hulladékok egész életciklusuk során való használata és kezelése környezetvédelmi szempontból megfelelően és az elfogadott nemzetközi keretmegállapodásokkal összhangban történjen, és jelentősen csökkentjük azok levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátását, hogy minimalizáljuk az emberi egészségre, illetve a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásukat.

12.5 2030-ig jelentősen csökkentjük a hulladéktermelést megelőzés, csökkentés, újrahasznosítás és újra használat révén.

12.6 Arra ösztönözzük a vállalatokat, különösen a nagy és nemzetközi cégeket, hogy vegyenek át fenntartható gyakorlati megoldásokat, illetve hogy beszámolási rendszerük tartalmazzon a működésük és hatásuk fenntarthatóságára vonatkozó információt.

12.7 Előmozdítjuk a fenntartható közbeszerzési gyakorlatokat, a nemzeti szabályokkal és szempontokkal összehangoltan.

12.8 2030-ig biztosítjuk, hogy az emberek mindenhol megfelelő ismeretekkel és tudatossággal rendelkezzenek a fenntartható fejlődéssel és a természettel való harmonikus együttélést lehetővé tévő életmóddal kapcsolatban.

12.a Támogatjuk a fejlődő államokat tudományos és technológiai teljesítőképességük megerősítésében, hogy a fenntartható fogyasztási és termelési szokások irányába mozduljanak el.

12.b Olyan módszereket fejlesztünk ki és vezetünk be, amelyekkel megfigyelhetők a fenntartható fejlesztés – munkahelyteremtő és helyi termékeket, valamint kultúrát népszerűsítő – fenntartható turizmusra gyakorolt hatásai.

12.c A nemzeti sajátosságok figyelembevételével észszerűsítjük azokat az állami támogatásokat, amelyek a piac torzításával a fosszilis tüzelőanyagok pazarló használatát ösztönzik, így többek között átalakítjuk az adózás szerkezetét, és környezeti hatásaik alapján kivezetjük a káros támogatásokat onnan, ahol még léteznek; mindeközben teljes mértékben figyelembe vesszük a fejlődő államok egyedi igényeit és körülményeit, hogy megelőzzük ezen intézkedések esetleges, a fejlődésüket veszélyeztető hatásait, védve az érintett közösségeket és a szegényeket.

Alcélok fordításának forrása: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar angol–magyar, kétnyelvű kiadás, 2016, Budapest, Szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka

Forrás:

Forrás: