Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület

Általános célok

Egyesületünk tevékenysége az alábbi területekre terjed ki: – Kalocsa város és vonzáskörzetében közreműködés a természetes és mesterséges emberi környezet védelmében, megóvásában és helyreállításában.
– Tagjai közreműködésével segítse az egyes országos, regionális és helyi természet és környezetvédelmi programok, kezdeményezések sikerét.
– Szerepvállalás a környezetvédelem népszerűsítésében.
– Kiemelt terület a környezeti nevelés.

Tevékenységek

Közreműködés az illegális hulladéklerakók felderítésében és felszámolásában. Információk nyújtása a lakosság részére a hulladékok keletkezésének csökkentése és a keletkezett hulladékok kezelésének módja tekintetében.Tevékenységünk kiemelkedő eredménye , hogy az évente ismétlődő környezetvédelmi szemlék tanulsága szerint az illegális hulladéklerakók száma csökkent. A lerakott hulladékok esetében a veszélyes hulladékok aránya csökkenést mutat.

Galéria