Holocén Természetvédelmi Egyesület

Általános cél

1979-ben jött létre Miskolcon a Bükki Nemzeti Park Baráti Köre, amely 1981. december 13-án átalakult Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetvédelmi Egyesületté, mint hazánk első, országos hatáskörű természetvédelmi egyesülete. A HOLOCÉN nevet 1984-ben vette fel. Az Egyesület megalakulása óta folyamatosan működik.
Egyesületünk tevékenységi köre országos, azonban egyes projektjeink az egész Kárpát-medencére hatást gyakorolnak. 14 megyéből vannak tagjaink, illetve önkénteseink.

Céljaink:

A Kárpát-medence természeti értékeinek, állapotának megismerése, védelme, fenntarthatóságának elősegítése.

  • Ennek érdekében elméleti és gyakorlati ökológiai, valamint környezeti kutatások tervezése, irányítása, végzése.
  • Kapcsolatok kialakítása a természetvédelemmel, vidékfejlesztéssel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó hazai és külföldi csoportokkal, intézményekkel, kormányzati – és nem kormányzati szervezetekkel.
  • Hasonló célokkal létrejött civil szervezetek támogatása minden, az egyesület rendelkezésére álló eszközzel.

Célunk hogy minél szélesebb körben segítsük a lakosságot a környezettudatos életvitel megismertetésében, kialakításában. Természetvédelmi szervezetként a céljaink között szerepel a fenntartható fejlődés elveinek megvalósulásához való hozzájárulás. A tevékenységeink mindegyike hozzájárul ezen alapelv megvalósulásához népszerűsíteni kívánjuk a fenntartható viselkedésmintákat.

Fontos szerepet játszik a civil társadalom erősítése, a lakosság széleskörű tájékoztatása, az érdeklődők és önkéntesek bevonása programjainkba.

Elért eredmények

Egyesületünk több mint 30 éve aktív szereplője a régió természet-, környezet-, vízvédelmi programjainak, részt vesz az országos és nemzetközi folyamatokban. Szervezetünk több mint kétszáz fős tagsága 12 megyére, 7 régióra terjed ki.

Jó kapcsolatokat ápolunk számos iskolával, egyetemi tanszékkel, önkormányzatokkal és azok társulásaival, minisztériumi, hatósági szervekkel.

Kapcsolatok kialakítása a természetvédelemmel, vidékfejlesztéssel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó hazai és külföldi csoportokkal, intézményekkel, kormányzati – és nem kormányzati szervezetekkel.

Az ökológiai szemlélet terjesztése rendezvényeken és írásos anyagokban.

Az EU hatodik környezetvédelmi akcióprogramjában és az NKP 4-ban (4. Magyar Nemzeti Környezetvédelmi Program) egyaránt fontos szerepet kap a környezettudatos gondolkodásra való nevelés. Ezt segíti elő munkánk és munkánkat ez a pályázat.

Tevékenységeink közül a legtöbb embert érintők: szemléletformáló előadások tartása diák- és felnőtt lakosság számára fórumok, akciók, kampányok, versenyek, táborok, vetélkedők szervezése, támogatása (évente 50-60 alkalom).

Egyre nagyobb hangsúly helyezése a diákság szemléletformálására, hiszen ők a jövő generációja, aki még ténylegesen tehet a környezeti problémák megszüntetéséért.

Több civil szervezettel vannak közös programjaink:
klímavédelem (Éghajlatvédelmi Szövetséggel),
környezeti nevelés (Zöld Akció Egyesülettel),
vízgazdálkodás (WWF Magyarországgal) és természetvédelmi tevékenységek (MTvSZ tagszervezeteivel), témakörökben.

A Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatban nemzetközi (kárpát-medencei) tevékenységeket is folytattunk. Partnereink voltak: Silvanus Egyesület (Erdély), Zöld Eszék (Horvátország), Sosna Egyesület (Szlovákia). Az egyesület szakemberbázisa segítségével véleményezte az Országos Vízgazdálkodási Tervet, javaslatokat tett a felülvizsgálatával kapcsolatban.

Környezettudatos magatartásformák kialakítása gyermek, ifjúsági és felnőtt oktatás keretében. (Kiadványok megjelentetése, terepgyakorlatok, előadások, jeles napok megünneplése: Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Vizek világnapja, stb). Mottónk: „Védeni csak azt tudjuk, amit ismerünk!”.

Az Észak-magyarországi régióban, illetve határon túl (Erdély, Kárpátalja), iskolai előadásokon, vetélkedőkön, interaktív foglalkozásokon, lakossági fórumokon, klub foglalkozásokon, gyakorlati oktatásokon, rendezvényeken, akciónapokon, az egészséges és fenntartható életmódot környezet-, természetvédelmet, népszerűsítő programjaink keretében az alábbi témákban végzünk szemléletformáló tevékenységet:
 Környezettudatos háztartásvezetés
 Megújuló energiaforrások
 Energiahatékony háztartás
 A civilizáció hatásai a természeti és épített környezetre
 Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás – mindennapi tippek a hulladék csökkentésére.
 Klímavédelem
 Vízhasználat – vízszennyezés
 A víz jelentősége az emberi életben
 Ökológiai fogyasztóvédelem
 Mivel mérgezzük magunkat és környezetünket (vegyszerek, kozmetikumok)
 A vásárlástól a takarításig, a főzéstől a világításig, mindennapi jó tanácsok
 Mivel etetnek minket? Ismerkedés az élelmiszerek összetételével, a leggyakrabban használt adalékanyagokkal
 Fenntartható viselkedésformák
 hulladékcsökkentési praktikák
 Klímavédelem az iskolában
 Tudatos vásárlás
 Elsősegélynyújtás otthon
 Mozgás szerepe az egészséges életmód kialakulásáért
 egészséges táplálkozás
 túrázás az egészségért
 ökokertészkedés, stb

Galéria