11 - Fenntartható városok és közösségek

11 - Fenntartható városok és közösségek

A városok és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá, állóképessé és fenntarthatóvá tétele.

Leírás Grafikonok Hírek

Leírás

A fenntartható városok és közösségek célhoz kapcsolódó alcélok:

11.1 2030-ig mindenkinek biztosítjuk a megfelelő, biztonságos és megfizethető lakhatást, és az alapvető szolgáltatásokat, és átépítjük a nyomortelepeket.

11.2 2030-ig mindenkinek hozzáférést biztosítunk biztonságos, megfizethető, elérhető és fenntartható közlekedési rendszerhez és javítjuk a közlekedésbiztonságot, különösen a tömegközlekedés bővítésével, kiemelt figyelemmel a kiszolgáltatott helyzetben lévők, nők, gyermekek, fogyatékkal élők valamint idősek szükségleteire.

11.3 2030-ig minden országban előmozdítjuk a befogadó és fenntartható urbanizációt és növeljük az állampolgári részvétellel történő, összehangolt és fenntartható várostervezési és település-igazgatási szakismeretekkel bírók számát.

11.4 Fokozzuk erőfeszítéseinket a világ kulturális és természeti örökségének megóvására és megvédésére.

11.5 2030-ig jelentősen csökkentjük a természeti csapások, ezen belül a vízzel kapcsolatos katasztrófahelyzetek érintettjeinek, halálos áldozatainak számát, illetve az okozott gazdasági károk globális GDP-hez viszonyított arányát, intézkedéseinket a szegényekre és kiszolgáltatott helyzetben lévőkre összpontosítva.

11.6 2030-ig csökkentjük a városok egy főre jutó, kedvezőtlen környezeti hatásait, különös figyelemmel a levegőminőségre valamint a lakossági és más eredetű hulladék kezelésére.

11.7 2030-ra biztosítjuk, hogy mindenkinek, különösen a nőknek, gyermekeknek, időseknek, és fogyatékkal élőknek rendelkezésére álljanak biztonságos, befogadó, elérhető zöld- és közterületek.

11.a Támogatjuk a kedvező gazdasági, társadalmi és környezeti kapcsolatokat a városi, városkörnyéki és vidéki területek között a nemzeti és regionális fejlesztési tervezés erősítése révén.

11.b 2020-ra jelentősen növeljük azon városok és más települések számát, amelyek összehangolt politikai irányelveket és terveket fogadnak el és alkalmaznak a befogadás, az erőforrás-hatékonyság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a természeti csapásokkal szembeni tűrő- és megújuló-képesség érdekében; továbbá a kormányzati munka minden szintjén átfogó katasztrófa-kockázatkezelést fejlesztünk ki és vezetünk be, a Katasztrófa-kockázatok csökkentésére irányuló 2015-30 közti Sendai Keretmegállapodásnak megfelelően.

11.c Támogatjuk a legkevésbé fejlett államokat fenntartható és ellenálló, helyi anyagokat felhasználó épületek létrehozásában, ideértve az anyagi és műszaki segítség nyújtását.

Alcélok fordításának forrása: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar angol–magyar, kétnyelvű kiadás, 2016, Budapest, Szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás: