1 - A szegénység felszámolása

1 - A szegénység felszámolása

A szegénység valamennyi formájának megszüntetése világszerte.

Leírás Grafikonok Hírek

Leírás

A Szegénység felszámolása célhoz kapcsolódó alcélok:

1.1. 2030-ra mindenhol felszámoljuk a mélyszegénységet, ami jelenleg napi 1,25 dollárnál kevesebből való megélhetést jelent.

1.2. 2030-ra legalább felére csökkentjük az egyes nemzeti meghatározások szerinti szegénységben élő férfiak, nők és gyermekek arányát.

1.3. A nemzetek sajátosságait is figyelembe vevő szociális biztonsági rendszereket és intézkedéseket valósítunk meg, a szociális védelmi minimumot is beleértve és 2030-ra elérjük, hogy ez átfogja a szegények és sebezhető társadalmi csoportok jelentős részét.

1.4. 2030-ra biztosítjuk azt, hogy valamennyi férfi és nő, főként a szegények és a sebezhető társadalmi csoportok egyenlő jogokkal rendelkezzenek a gazdasági erőforrások felett, elérhetők legyenek számukra az alapvető szolgáltatások, megillesse őket a föld- és más tulajdon és az azok feletti rendelkezés joga, valamint az örökléshez, a természeti erőforrásokhoz, a megfelelő új technológiákhoz és pénzügyi szolgáltatásokhoz, így a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés joga.

1.5. 2030-ra állóképessé és alkalmazkodásra képessé tesszük a szegények és a kiszolgáltatott helyzetben lévők életkörülményeit, csökkentve ezzel az éghajlattal összefüggő szélsőségekkel, valamint más, gazdasági, társadalmi és környezeti csapásokkal és katasztrófákkal szembeni kitettségüket és sebezhetőségüket.

1.a Jelentős erőforrásokat mozgósítunk különféle forrásokból, így a megerősített fejlesztési együttműködés révén is, azzal a szándékkal, hogy megfelelő és kiszámítható eszközökkel lássuk el a fejlődő és főként a kevésbé fejlett országokat a szegénység minden formájának felszámolására irányuló programok és politikák megvalósítása érdekében.

1.b A szegények érdekeit szolgáló és a nemi szerepekre is figyelemmel
lévő fejlesztési stratégiák segítségével nemzeti, regionális és nemzetközi szinten is megbízható politikai kereteket teremtünk, hogy a szegénység felszámolására irányuló programok fokozott támogatást
élvezhessenek.

Alcélok fordításának forrása: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar angol–magyar, kétnyelvű kiadás, 2016, Budapest, Szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka

Forrás:

Forrás: