Az ENSZ márciusban kiadott Ázsiai és Csendes-óceáni régióra vonatkozó jelentése riasztónak ítéli az egyre mélyülő egyenlőtlenségeket és a világjárvány alatt fokozódó kiszolgáltatottságot

Soha nem volt még nagyobb szükség arra, hogy elérjük azokat, akik a leghátrányosabb helyzetben vannak – derül ki az ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottsága (ESCAP) által kiadott 2022-es Ázsiai és Csendes-óceáni Fenntartható Fejlődési Célokról szóló jelentésből.

A jelentés megállapítja, hogy a régióban elért átlagos fejlődésből aránytalanul nagy mértékben nem részesednek bizonyos eltérő demográfiai és társadalmi-gazdasági jellemzőkkel rendelkező csoportok. A leghátrányosabb helyzetűek – köztük a nők, a fogyatékkal élők, a vidéki lakosság és a szegényebb háztartások is – fokozottan kiszolgáltatottak. Számos veszélyeztetett réteg esetében az élelmezésbiztonság, az oktatás és a megélhetés is romlott a világjárvány során.

Annak jobb megértése, hogy a különböző társadalmi csoportok hogyan részesednek eltérő mértékben a fejlődés eredményeiből és az egymással szorosan összefüggő kereszthatások hogyan befolyásolják ezen csoportok sebezhetőségét – kulcsfontosságú az igazságosabb helyreállításhoz. A fenntartható fejlődési célok nem érhetők el a legkiszolgáltatottabbak védelme nélkül, akik közül sokakat különösen súlyosan érintett a világjárvány” – mondta Armida Salsiah Alisjahbana, az ENSZ Főtitkárhelyettese és a Gazdasági és Társadalmi Bizottság (ESCAP) titkára.

A fenntartható fejlődési célok elérésének kihívásait a régióban az elmúlt években felerősítette a társadalmi válságok és természeti katasztrófák gyakoriságának és intenzitásának növekedése, valamint a COVID-19 világjárványra való reagálás nehézségei. A 17 fenntartható fejlődési cél megvalósítása terén elért haladás jelentős mértékben lelassult, és a célok minden egyes év elteltével egyre távolabb kerülnek a régió számára. A jelenlegi ütemben Ázsia és a csendes-óceáni térség várhatóan csak 2065-re éri el – több mint három és fél évtizeddel lemaradva – az eredeti tervet.

A jelentés azt állapítja meg, hogy bár a klímaválság egyre akutabb problémává vált, riasztó módon a régió mégis visszalépett a felelős fogyasztás és termelés (12. cél) és az éghajlatvédelmi intézkedések (13. cél) tekintetében. Bár az iparral, innovációval és infrastruktúrával (9. cél), valamint a megfizethető és tiszta energiával (7. cél) kapcsolatos célok közül néhányban sikerült előre lépni, ezek még mindig elmaradnak a 2030-ig szóló menetrend teljesítéséhez szükséges ütemtől. Az egész régióban nagyon lassú haladás, sőt stagnálás tapasztalható a minőségi oktatás (4. cél), a nemek közötti egyenlőség (5. cél), a tiszta víz és higiénia (6. cél), a tisztességes munka és gazdasági növekedés (8. cél), a fenntartható városok és közösségek (11. cél), valamint a víz alatti élet (14. cél) terén.

A jelentés azonban a nyugtalanító tendenciák közepette néhány jó hírrel is szolgál. 2017 óta megduplázódott az olyan FF célok száma, amelyek adatokkal alátámasztható indikátorokkal rendelkeznek. A jelentés arra próbálja ösztönözi az országokat, hogy folytassák az együttműködést a fennmaradó hiányosságok megszüntetése érdekében, mivel a 169 FF-célból 57-et még mindig nem lehet mérni.

A teljes jelentés elérhetősége: 

https://www.unescap.org/kp/2022/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2022

Forrás: https://www.unescap.org/