16 - Béke, igazság és erős intézmények

16 - Béke, igazság és erős intézmények

Békés és befogadó társadalmak megteremtése a fenntartható fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és a hatékony, elszámoltatható és mindenki számára nyitott intézményi háttér kiépítése minden szinten

Leírás Grafikonok Hírek

Leírás

A béke, igazság és erős intézmények célhoz kapcsolódó alcélok:

16.1 Mindenhol jelentősen csökkentjük az erőszak valamennyi megnyilvánulását és az erőszakhoz kapcsolódó halálozás arányát.

16.2 Véget vetünk a gyermekek ellen irányuló zaklatás, emberkereskedelem, erőszak, kínzás, és visszaélés minden formájának.

16.3 Nemzeti és nemzetközi szinteken elősegítjük a jogállamiságot, és mindenki számára biztosítjuk az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférést.

16.4 2030-ig jelentősen csökkentjük a törvénybe ütköző tőke- és fegyveráramlást és előmozdítjuk az ellopott javak visszaszerzését és visszaszolgáltatását, és legyőzzük a szervezett bűnözés valamennyi formáját.

16.5 Jelentősen visszaszorítjuk a korrupció és a vesztegetés minden formáját.

16.6 Hatékony, elszámoltatható és átlátható intézményeket alakítunk ki minden szinten.

16.7 Minden szinten biztosítjuk a befogadó, fogékony, képviseleten és részvételen alapuló döntéshozást.

16.8 Szélesítjük és erősítjük a fejlődő országok részvételét a globális kormányzás intézményeiben.

16.9 2030-ig mindenki számára jogi identitást biztosítunk, beleértve az anyakönyvi nyilvántartásba vételt.

16.10 A nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi egyezményekkel összhangban biztosítjuk az információhoz való nyilvános hozzáférést, az alapvető szabadságjogok védelmét.

16.a A bűnmegelőzés, a terrorizmus és a bűnözés leküzdése érdekében minden szinten erősítjük a kapcsolódó nemzeti intézményeket kapacitásépítés céljából, többek között a nemzetközi együttműködések révén, elsősorban a fejlődő országokban.

16.b Elősegítjük a hátrányos megkülönböztetés elleni jogalkotást, jogérvényesítést és a vonatkozó politikák végrehajtását a fenntartható fejlesztés érdekében.

Alcélok fordításának forrása: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar angol–magyar, kétnyelvű kiadás, 2016, Budapest, Szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás: