10 - Egyenlőtlenségek csökkentése

10 - Egyenlőtlenségek csökkentése

Az országok közötti és az azokon belüli egyenlőtlenségek csökkentése.

Leírás Grafikonok Hírek

Leírás

Az egyenlőtlenségek csökkentése célhoz kapcsolódó alcélok:

10.1 2030-ig fokozatosan elérjük és megtartjuk a népesség jövedelem szempontjából alsó 40 százalékának olyan mértékű jövedelem növekedését, amely meghaladja a nemzeti átlagjövedelem növekedési ütemét.

10.2 2030-ig mindenkinek lehetővé tesszük és támogatjuk a szociális, gazdasági és politikai felzárkózását, korra, nemre, fogyatékosságra, fajra, etnikai hovatartozásra, származásra, vallásra, gazdasági, vagy egyéb helyzetre való tekintet nélkül.

10.3 Egyenlő esélyeket biztosítunk és csökkentjük az egyenlőtlenségeket, megszüntetve minden hátrányosan megkülönböztető jogszabályt, politikát és gyakorlatot, illetve előmozdítva a célravezető szabályozást, politikai és gyakorlati cselekvést.

10.4 A nagyobb társadalmi egyenlőség fokozatos elérése céljából megfelelő költségvetési politikát és bérpolitikát fogadunk el, valamint szociális hálót alakítunk ki.

10.5 Javítjuk a globális pénzpiacok és intézmények szabályozását, illetve tevékenységük nyomon követését, és erősítjük a jogérvényesítést ezen a területen.

10.6 A fejlődő országok számára kiterjedtebb képviseletet és több hozzászólási lehetőséget biztosítunk a globális nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények döntéshozatalában, hogy ezáltal az intézmények hatékonyabbá, hitelesebbé, számon kérhetőbbé és legitimmé váljanak.

10.7 Segítjük a rendezett, biztonságos, rendszeres és felelős munkaerőmozgást és migrációt, többek között tervezett és megfelelően kivitelezett bevándorlási politika és intézkedések foganatosításával.

10.a Érvényesítjük a különleges és megkülönböztetett bánásmód elvét a fejlődő országokra, különösen a legkevésbé fejlett országokra, a Kereskedelmi Világszervezet egyezményeiben foglaltaknak megfelelően.

10.b Szorgalmazzuk, hogy hivatalos fejlesztési segélyek és pénzáramok – beleértve a külföldi működő tőke beáramlást is – jussanak azon országokba ahol legnagyobb a szükség, így különösen az afrikai országokba, a kis szigetországokba és a tengerparttal nem rendelkező szárazföldi országokba, úgy, hogy e segélyeknek és pénzáramoknak a támogatott országok nemzeti tervével és programjaival összhangban kell lenniük.

10.c 2030-ra 3 százalék alá csökkentjük a vendégmunkások és kivándorlók hazautalásainak tranzakciós költségeit, valamint kiiktatjuk azon hazautalási csatornákat, ahol e költségek meghaladják az 5 százalékot.

Alcélok fordításának forrása: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar angol–magyar, kétnyelvű kiadás, 2016, Budapest, Szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás: