8 - Tisztességes munka és gazdasági növekedés

8 - Tisztességes munka és gazdasági növekedés

A tartós, befogadó, fenntartható gazdasági gyarapodás ösztönzése, teljes és eredményes foglalkoztatás biztosítása, és tisztességes munka mindenki számára.

Leírás Grafikonok Hírek

Leírás

A tisztességes munka és gazdasági növekedés célhoz kapcsolódó alcélok:

8.1 A nemzeti sajátságokkal összhangban tartjuk fenn az egy főre eső gazdasági növekedést, így a legkevésbé fejlett országokban a bruttó nemzeti össztermék legalább 7 %-os éves növekedését.

8.2 Magasabb gazdasági termelékenységet érünk el a sokoldalúsággal, technológiai fejlesztéssel és innovációval, ideértve a magas hozzáadott értékű, munkaerő-igényes ágazatokra való összpontosítást.

8.3 Előmozdítjuk olyan fejlesztésorientált stratégiák végrehajtását, amelyek a termelési tevékenységet, a tisztességes munkahelyteremtést, a vállalkozói létet, a kreativitást és az innovációt támogatják, továbbá ösztönözzük a mikro-, kis- és középvállalkozások létrejöttét és fejlődését, többek között pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel.

8.4 2030-ig a fejlett országok irányításával fokozatosan javítjuk a globális erőforrás-hatékonyságot a fogyasztásban és a termelésben, továbbá arra törekszünk, hogy a gazdasági növekedés elkülönüljön a környezet pusztítástól, összhangban a Fenntartható Fogyasztásra és Termelésre Irányuló Tízéves Keretprogrammal.

8.5 2030-ra elérjük a nők és férfiak teljes körű, termelékeny, jövedelmező és tisztességes foglalkoztatását, beleértve a fiatalokat és a fogyatékossággal élő személyeket, továbbá az egyenlő bért az egyenlő értékű munkáért.

8.6 2020-ra jelentősen csökkentjük a nem foglalkoztatott, és oktatásban és képzésben sem részesülő fiatalok arányát.

8.7 Azonnali, hatékony intézkedésekkel megszüntetjük a kényszermunkát, véget vetünk a modern rabszolgaságnak, az emberkereskedelemnek, betiltjuk és felszámoljuk a gyermekmunka legkíméletlenebb formáit, beleértve a gyermek-katonák sorozását és bevetését, 2025-ig pedig megszüntetjük a gyermekmunka minden formáját.

8.8 Megvédjük a munkához fűződő jogokat, támogatjuk a biztonságos és megbízható munkakörülményeket minden dolgozó számára, beleértve az idény- és vendégmunkásokat, különösen a női ingázókat és bevándorlókat, és a bizonytalan foglalkoztatási viszonyban dolgozó
munkavállalókat.

8.9 2030-ra olyan fenntartható turizmust támogató intézkedéseket dolgozunk ki és hajtunk végre, amelyek munkahelyeket teremtenek és támogatják a helyi kultúrát és a helyi termékeket.

8.10 Megerősítjük a nemzeti pénzügyi intézményeket, hogy ösztönözzék és bővítsék a banki, biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára.

8.a Megnöveljük a fejlődő országok, különösen a legkevésbé fejlett országok számára nyújtott kereskedelemösztönző segélyezést, többek között a bővített integrált keretben a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott, kereskedelemmel kapcsolatos technikai támogatás keretei között.

8.b 2020-ra a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó globális stratégiát fejlesztünk ki és hozunk működésbe, és megvalósítjuk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Globális Foglalkoztatási Megállapodását.

Alcélok fordításának forrása: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar angol–magyar, kétnyelvű kiadás, 2016, Budapest, Szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás: