A Parasznyai Ifjúságért Egyesület

Általános Cél

“A Parasznyai Ifjúságért” Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

Egyesületünk célja Parasznya község ifjúsága közösségi, valamint kulturális életének szervezése, kulturális és egyéb közösségi programok megvalósítása, a település ifjúsága művészeti alkotómunkájának elősegítése.

Egyesületünk, egy kis Pitypalatty-völgyi település, Parasznya fiataljaiból alakult. Fontosnak tartjuk, hogy szabadidőnket, ebben a kis közösségben, hasznosan, értelmesen és a település javára töltsük el. A települési programokban aktívan részt veszünk, a testvértelepüléssel történő kapcsolattartásban, a programok szervezésében és bonyolításában. Együttműködünk a településen lévő Művelődési Központtal, és az Önkormányzattal

Fontosak tartjuk, hogy szabadidőnket, ebben a kis közösségben, hasznosan, értelmesen és a település javára, az önkormányzattal szorosan együttműködve töltsük el.

Elért eredmények

Szervezetünk főtevékenysége a kultúra ápolása, közvetítése, átvétele, de dolgozunk környezetünk védelmében, igyekszünk tevékenyen részt venni faluszépítő, zöldfelület növelő hulladékmentesítő programokban. A helyi vidékfejlesztési stratégia létrehozásában, a Leader közösségfejlesztő munkájában már előző évben is tevékenykedtünk. Tagjaink száma szép lassan növekszik, a Pitypalatty-völgyben pedig összefogó, segítő szerepet is betöltünk azoknál a szerveződéseknél ahol a kezdeti lépéseket teszik meg a megalakulás irányába.

A programjaink arra ösztönzik a fiatalokat, hogy aktívan vegyenek részt nemcsak a saját, hanem a településünk, kistérségünk, országunk lakóinak életének színesítésében.

A településen a következő rendezvényeket szervezzük évente:

 • Már hagyománynak számít, hogy minden év februárjában hagyományőrző disznóvágást rendezünk az egyesület, ill. a település fiataljainak és idősebbjeinek részvételével, majd egy azt követővacsorás mulatsággal látjuk vendégül a szórakozni vágyókat.
 • Február végén fánksütő fesztiválon sütjük együtt a nyugdíjas tagozattal a különböző formájú és ízesítésű fánkokat, majd a fiatalabb egyesületi tagok színesebbnél színesebb maskarákban lepik meg a falu lakosságát: mind az intézményekben, mind a főutcán ízletes fánkkal és jókedvet hozó, tavaszt köszöntő rigmusokkal csalogatunk mosolyt a lakosok, dolgozók arcára.
 • Március-április hónapokban településünk főutcáját és intézményeit virágoztatjuk fel: megvásároljuk a virágmagvakat, palántákat, csemetéket és szebbé varázsoljuk mindennapi környezetünket.
 • Részt veszünk a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség Világfa ültetési akciójában, ill. a „Te szedd!” nevű országos hulladékgyűjtési programban.
 • Nyáron gasztronómiai bemutatókon veszünk részt vendégként (tapasztalatgyűjtés, ill. –csere céljából), ill. közös fürdőzésre látogatunk el a közeli városok strandjaira (fiatalok és idősebbek közösen).
 • Sokat foglalkozunk a bányász múltnak és hagyományoknak gyűjtésével, bányász kulturális hagyományok felkutatásával, gyűjtésével. Kapcsolatba lépünk más hasonló sorsú bányász települések civil szervezeteivel.
 • Szeptember végén kistérségi szüreti táncos felvonulást és mulatságot rendezünk egész napos folklórműsorral, lovasok, hintók felvonulásával a falu utcáján, valamint szőlőpréselés, borkóstoló és néptánc bemutató várja a vendégeket. Fiatalok és idősebbek, meghívott vendégeink magyar ruhába öltözve vonulnak fel a falu utcáin, ki hintón, ki szekéren, vagy éppen gyalog.
 • Karácsony közeledtével az idősebb klubtagjainkkal közösen régi, hagyományos karácsonyi díszeket, étkeket és házi szaloncukrot készítünk.
 • Rendezvényeinkbe a helyi roma közösséget, az iskolát és az óvodát is bevonjuk. A roma származású fiatalok is aktív részesei a programoknak.
 • A helyi Sportegyesülettel, ill. egészségnap keretén belül szeretnénk az egészséges életmódra völgyünk lakosságát „nevelni”.
 • A nagy Nemzeti Ünnepek szervezését és bonyolítási feladatait közösen a helyi oktatási intézményekkel végezzük.

A gazdaságosság mellett egyre inkább gondolnunk kell a környezet védelmére is, hiszen a már mindenki által ismert és megtapasztalt globális felmelegedés ellen csak a valóban tiszta és természetes energiahordozók használatával vehetjük fel a harcot.

2014-2015-ben a TÁMOP-6.1.2/11/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok -lokális színterek” pályázatban szerepet vállaltunk Sajólászlófalván, Rudabányán, Bódvaszilason, Radostyánban valamint Sajókápolnán:
-Interaktív kiállítás lebonyolításában
-Dohányzás megelőzési és leszoktatási programok megvalósításában
-Fórum, munkacsoport megbeszélések lebonyolításában
-Túrák szervezésében
-Egészséges táplálkozás klub és gyakorlati oktatás lebonyolításában
-Életvezetési kompetenciák klubfoglalkozások megvalósításában
-Elsősegély-nyújtási programok lebonyolításában
-Egészségnap szervezésében