5 - Nemek közötti egyenlőség

5 - Nemek közötti egyenlőség

A nemek közti egyenlőség megvalósítása és a nők és leányok helyzetének megerősítése.

Leírás Grafikonok Hírek

Leírás

A nemek közötti egyenlőség célhoz kapcsolódó alcélok:

5.1 Mindenütt véget vetünk a nők és leányok ellen irányuló bárminemű
hátrányos megkülönböztetésnek.

5.2 Megszüntetjük a nők és leányok elleni erőszak minden formáját a köz és magánszférában, beleértve az emberkereskedelmet, a szexuális és egyéb típusú kizsákmányolást.

5.3 Megszüntetjük az összes olyan ártalmas gyakorlatot és szokást, mint amilyen a gyermekházasság, a korai és kényszerházasság, vagy a nők nemi szervének megcsonkítása.

5.4 Elismerjük és értékeljük a nem fi zetett gondozó- és házimunkát közszolgáltatások, infrastruktúra és szociális háló biztosítása révén, továbbá a háztartáson és a családon belüli megosztott felelősség előmozdításával, az adott országnak megfelelő módon.

5.5 Biztosítjuk a nők teljes és hatékony részvételét, továbbá esélyegyenlőségét a vezetésre a döntéshozatal minden szintjén a politikában, a gazdaságban és a közéletben.

5.6 Biztosítjuk a teljes körű hozzáférést a szexuális és reprodukciós egészségügyi szolgáltatásokhoz, továbbá a reprodukciós jogokat a Népesedés és Fejlődés nemzetközi konferencia Cselekvési Programjával, a Pekingi Cselekvési Platformmal és az ezt követő felülvizsgálati konferenciák záródokumentumaival összhangban.

5.a Reformokat hajtunk végre a nemzeti szintű szabályozással összhangban, hogy a nőknek egyenlő jogokat biztosítsunk gazdasági erőforrások felett, hogy elérhető legyen számukra a föld, a természeti erőforrások és más tulajdoni formák tulajdonjoga, illetve az azok feletti rendelkezés, valamint az öröklés.

5.b Fokozzuk a képességeket és kapcsolatokat bővítő technológiák, különösen az információs és a kommunikációs technológia használatát a nők helyzetének megerősítése érdekében.

5.c Célravezető politikát és végrehajtható jogszabályokat alkotunk meg és erősítünk tovább, hogy előmozdítsuk a nemek közötti egyenlőséget, és minden szinten megerősítsük a nők és leányok helyzetét.

Alcélok fordításának forrása: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar angol–magyar, kétnyelvű kiadás, 2016, Budapest, Szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás: