Az Európai Bizottság bemutatta az új uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiáját

2020. március 17-én az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a 2020-25 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégiáját. A stratégia elismerten az 5-ös fenntartható fejlődési cél támogatására jött létre, mely a nemek közötti egyenlőség megerősítését tűzte ki célul. A bizottság elnöke, Ursula von der Leyen úgy nyilatkozott, hogy bár a nemi egyenlőség az EU alapelve, még nem valósult meg teljesen és rengeteg lehetőséget is rejt magában a nők tehetségének kiaknázása, gazdasági, társadalmi és politikai téren egyaránt. Egyetlen tagállam sem érte még el az egyenlőséget. A nők egyharmada fizikai vagy szexuális bántalmazás elszenvedőjévé válik, továbbá – a lassú fejlődés ellenére – a fizetés és a nyugdíj mértékében, és politikában és gazdasági életben betöltött vezetők számában is szakadék tátong a két nem között.

A stratégia a következőket vázolja fel:

  1. A nemi alapú erőszak és a sztereotípiák elleni küzdelem terén: a nők elleni erőszak számos fajtájának büntethetővé tétele.
  2. A fizetések és nyugdíjak közötti különbségek kiegyenlítése terén: 2020. május 28-ig tartó nyilvános online konzultáció indult a fizetések átláthatóságáról, ami alapján majd további intézkedéseket hoznak 2020 végéig.
  3. A nők politikai és gazdasági vezető szerepének erősítését illetően: a 2012-es „női kvóta” javaslat megvalósulása. A Bizottság példamutatásként vállalta, hogy 2024-re menedzsmentjének minden szintjén fele-fele arányban lesznek a nők és a férfiak.

Lehetne jobb

A fejlesztési szervezetek európai ernyőszervezete, a CONCORD üdvözölte a stratégiát, de véleménye szerint számos területen lehetne fejleszteni, és számos terület egyszerűen hiányzik belőle. Utóbbira példák a civil szervezetek, az adózás vagy a klímaváltozás szerepének fel nem ismerése, mint a nők helyzetére pozitív vagy negatív módon befolyást gyakorló fontos szereplők és területek.

A stratégia nem határoz meg pontos célokat és ellenőrzési módszereket, így az Európai Uniós egyszerűen nem számon kérhető a stratégia megvalósításával kapcsolatban.

Forrás: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_358

Magyar nyelven a stratégia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN

CONCORD véleménye a nemi esélyegyenlőségi stratégiáról: https://concordeurope.org/blog/2020/03/25/concord-analysis-of-eu-gender-equality-strategy-2020-2025/

Konzultáció a fizetések átláthatóvá tételéről:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency

Kép forrása: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_hu.pdf