17 - Partnerség a Célok eléréséért

17 - Partnerség a Célok eléréséért

A végrehajtás eszközeinek megerősítése és a fenntartható fejlődés megteremtéséhez szükséges globális partnerség újjáélesztése.

Leírás Grafikonok Hírek

Leírás

A partnerség a célok eléréséért célhoz kapcsolódó alcélok:

Pénzügyek

17.1 Megerősítjük a nemzeti szintű erőforrás-mozgósítást – többek között a fejlődő országok számára nyújtott nemzetközi támogatással –, hogy növeljük az adó- és más bevételek beszedését végző nemzeti eszköztárat és szakértelmet.

17.2 A fejlett országok teljes mértékben eleget tesznek a hivatalos fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásaiknak, többek között néhány fejlett ország azon vállalásának, hogy nemzeti jövedelmük 0,7%-át hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) fordítják, ezen belül 0,15-0,20 százalékot a legkevésbé fejlett országoknak juttatva. Felhívjuk a hivatalos fejlesztési támogatást nyújtó országokat, tűzzék ki célul, hogy nemzeti összjövedelmük (GNI) 0,20 százalékát a legkevésbé fejlett országoknak juttatják.

17.3 Különféle forrásokból származó további pénzügyi erőforrásokat mozgósítunk a fejlődő országok részére.

17.4 Segítjük a fejlődő országokat a hosszú távú adósság-fenntarthatóság megvalósításában olyan összehangolt politikákkal, amelyek az adott szükségletek szerint az adósságfinanszírozást, adósságcsökkentést, adósság-átütemezést célozzák, továbbá kezeljük a súlyosan eladósodott szegény országok külső adósságát az adósságtörlesztés okozta gondok csökkentése érdekében.

17.5 A legkevésbé fejlett országok számára a befektetéseket ösztönző rendszereket létesítünk, illetve működtetünk.

Technológia

17.6. Fokozzuk a tudománnyal, technológiával és innovációval kapcsolatos, az azokhoz való hozzáférést célzó Észak–Dél, Dél–Dél, és háromoldalú regionális és nemzetközi együttműködést; továbbá fokozzuk a tudás kölcsönösen elfogadott feltételek között megvalósuló megosztását, különösen az ENSZ szintjén, többek között a már létező mechanizmusok jobb összehangolásával, illetve egy globális technológia-közvetítő mechanizmus révén.

17.7 Elősegítjük, hogy a fejlődő országokban kedvező feltételekkel valósuljon meg a környezetbarát technológiák fejlesztése, átadása, megismertetése és elterjesztése, beleértve a kölcsönös megállapodás alapján adott koncessziós és más kedvezményes feltételeket.

17.8 2017-re teljes mértékben működőképessé tesszük a legkevésbé fejlett országoknak szánt technológiabankot, valamint a tudomány, technológia és innováció oktató-továbbképző rendszerét, továbbá fokozzuk ezen országokban a kiszolgáló alaptechnológiák használatát, különösen az információs és kommunikációs technológiákét.

Oktatás-képzés

17.9 Növeljük a fejlődő országokban folyó hatékony és célzott oktatáshoz és képzéshez nyújtott nemzetközi támogatást, beleértve az Észak–Dél, Dél–Dél, valamint a háromoldalú együttműködést, ezzel támogatva a Fenntartható Fejlődési Célok teljes körű megvalósítását célzó nemzeti szintű terveket.

Kereskedelem

17.10 Elősegítjük egy a Kereskedelmi Világszervezet alatt működő, mindenkire kiterjedő, szabályszerű, nyílt, minden megkülönböztetéstől mentes, méltányos többoldalú kereskedelmi rendszer működését, többek között a dohai tárgyalási forduló befejezésével.

17.11 Jelentős mértékben megnöveljük a fejlődő országok kivitelét, elsősorban azzal a szándékkal, hogy a legkevésbé fejlett országok globális exportban való részesedését 2020-ig megkétszerezzük.

17.12. Elérjük valamennyi legkevésbé fejlett ország vámmentes és kvótamentes, tartós piacra jutását, időben, a Kereskedelmi Világszervezet határozataival egyező módon, többek közt annak biztosításával, hogy a legkevésbé fejlett országokból származó behozatalra vonatkozó preferenciális származási szabályok átláthatók és egyszerűek legyenek és járuljanak hozzá a piacra jutás megkönnyítéséhez.

Rendszerszintű kérdések

Politikák és intézmények összehangolása

17.13 Fokozzuk a globális makroökonómiai stabilitást, többek között a politikák egyeztetésével és összehangolásával.

17.14 Erősítjük és kiterjesztjük a politikák egyeztetését a fenntartható fejlesztés érdekében.

17.15 Tiszteletben tartjuk az egyes országok politikai mozgásterét és vezető szerepét a nyomor felszámolását és a fenntartható fejlesztést célzó politikáik kialakításában és végrehajtásában.

Az érdekcsoportok együttműködése

17.16 Fokozzuk a Globális Együttműködést a Fenntartható Fejlesztésért, kiegészítve olyan, többféle érdekcsoportból álló társulásokkal melyek mozgósítják és megosztják a tudást, szakértelmet, technológiát és a pénzügyi erőforrásokat, így támogatva minden országot, legfőképpen a fejlődő országokat a Fenntartható Fejlesztési Célok elérésében.

17.17 Ösztönözzük és elősegítjük a közszféra, köz- és magánszféra, illetve civil társadalom szereplői között a hatékony partnerséget, az ilyen együttműködések tapasztalataira építve, stratégiáikból merítve.

Adatok, ellenőrzés, elszámoltathatóság

17.18 2020-ig fokozzuk a fejlődő országoknak, ezen belül a legkevésbé fejlett országoknak és a fejlődő kis szigetországoknak nyújtott oktatási-képzési támogatást, hogy számottevőn megnöveljük a minőségi, naprakész és megbízható, jövedelem, nem, kor, faj, etnikai, bevándorlói státusz, fogyatékosság és földrajzi helyzet, és más, nemzeti vonatkozású jellemző szerinti bontásban megadott statisztikai adatok mennyiségét és rendelkezésre állását.

17.19 2030-ig a meglévő kezdeményezésekre építve fejlesztünk ki olyan módszereket a fejlesztés fenntarthatóságának mérésére, amelyek kiegészítik a bruttó hazai terméket (GDP-t), és a fejlődő országokban támogatják a statisztikai kapacitások bővítését.

Alcélok fordításának forrása: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar angol–magyar, kétnyelvű kiadás, 2016, Budapest, Szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás:

Forrás: