14 - Óceánok és tengerek védelme

14 - Óceánok és tengerek védelme

Az óceánok, tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata a fenntartható fejlődés érdekében.

Leírás Grafikonok Hírek

Leírás

Az óceánok és tengerek védelme célhoz kapcsolódó alcélok:

14.1 2025-re megelőzzük, illetve jelentős mértékben csökkentünk minden tengereket érő szennyezést, különösen a szárazföldi tevékenységből eredőket, ideértve a tengeri uszadékot, és a tápanyagterhelést.

14.2 A jelentős károsító hatások elkerülése érdekében 2020-ra fenntartható módon kezeljük és védjük a tengeri és tengerparti ökoszisztémákat, ide értve ellenállásra és alkalmazkodásra való képességük megerősítését, illetve intézkedünk helyreállításuk érdekében, hogy az óceánok egészségesek és termékenyek legyenek.

14.3 A lehető legjobban visszafogjuk az óceán savasodását és kezeljük annak hatásait, többek között fokozott tudományos együttműködéssel, minden szinten.

14.4 2020-ra hatásosan szabályozzuk a tengeri halászatot, véget vetünk a túlhalászásnak, a jogellenes, szabályozatlan, be nem jelentett és káros halászatnak, és tudományosan megalapozott kezelési terveket hajtunk végre, hogy a lehető legrövidebb idő alatt helyreállítsuk a halállományokat, legalább olyan szinten, amely a biológiai tulajdonságaiknak megfelelően a legnagyobb fenntartható szaporulatot hozza.

14.5 2020-ra védelem alá helyezzük és megóvjuk a parti és tengeri területek legalább 10%-át a nemzetközi és nemzeti szabályozással összhangban, a tudományos kutatások legjobb elérhető eredményeire támaszkodva.

14.6. 2020-ra betiltjuk a halászati támogatások bizonyos formáit, amelyek hozzájárulnak a túlzott kapacitások fenntartásához és a túlhalászáshoz, felszámoljuk azon támogatásokat, amelyek hozzájárulnak a jogellenes, szabályozatlan vagy nem bejelentett halászati tevékenységekhez, és tartózkodunk újabb hasonló támogatások bevezetésétől, elismerve azt, hogy a fejlődő és a legkevésbé fejlett országok eltérő, hatásos és megfelelő kezelését a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) halászat-támogatással kapcsolatos tárgyalásai szerves részévé kell tenni.*

14.7 2030-ig megnöveljük a legkevésbé fejlett országok és a fejlődő kis szigetállamok számára a tengeri források fenntartható használatából – ideértve a fenntartható halászatból, haltenyésztésből és turizmusból – fakadó gazdasági előnyöket.

14.a Növeljük a tudományos tudásbázist, fejlesztjük a kutatási kapacitásokat és átadjuk egymásnak a tengeri technológiákat, figyelembe véve a Kormányközi Oceanográfiai Bizottság „A tengeri technológiák átadásának feltételei és irányelvei” című dokumentumában foglalt előírásait, annak érdekében, hogy javítsuk az óceán egészségét és növeljük azt a hozzájárulást, amit a tengerek fajgazdagsága ad a fejlődő országok, különösen a legkevésbé fejlett országok és a fejlődő kis szigetországok fejlesztéséhez.

14.b A kisüzemi és hagyományos halászatok számára hozzáférést biztosítunk a tengeri erőforrásokhoz és piacokhoz.

14.c A nemzetközi jog érvényesítése és végrehajtása által fokozott figyelmet fordítunk az óceánok és erőforrásaik megőrzésére és fenntartható használatára az ENSZ Tengerjogi Egyezménye előírásainak megfelelően, biztosítva az óceánok és erőforrásaik fenntartható használata jogi kereteit, amint arra „Az áhított jövő” című ENSZ-nyilatkozat 158. bekezdése emlékeztet.

* Figyelembe véve a Kereskedelmi Világszervezet folyamatban lévő tárgyalásait, a Dohai Fejlesztési Menetrendet és a Hongkongi miniszteri Konferenciát.

Alcélok fordításának forrása: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar angol–magyar, kétnyelvű kiadás, 2016, Budapest, Szerkesztette Zlinszky János és Balogh Dorka

 

Forrás:

Forrás: