Kerekerdő Alapítvány

Általános célok

A Kerekerdő Alapítvány regionális hatókörű környezet- és természetvédő szervezet, mely 1997-ben alakult, erdőmérnökök és pedagógusok baráti csoportjának kezdeményezésére.
Az Alapítvány célja „a természet és az emberi környezet védelme és a környezeti kultúra fejlesztése”, a természetes biológiai sokféleség megőrzése, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a tartamosság, és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése. Támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos információáramlás fejlesztését, a nyilvánosság megteremtését, a témával foglalkozó intézmények, szervezetek együttműködését.

Tevékenységek

Legfontosabb tevékenységünk a környezeti nevelés, amit elsősorban nyári természetvédelmi táborok, erdei iskolai programok, természetismereti túrák, környezetvédelmi foglalkozássorozatok keretében valósítunk meg. E programjainkon évente több száz gyermek vesz részt.
Természetvédelmi tevékenységünk keretében több konkrét terület (Vas-hegy, Őrség, Rába) természeti értékeinek feltárásában és megőrzésében is közreműködünk. Részt vettünk az Őrségi Nemzeti Park létrehozásában. Kiemelten foglalkozunk az ERDŐK és a LÁPOK védelmével.
Az ökológiai kultúra fejlesztését kulturális programok, és utcai akciók, szervezésével, ismeretterjesztő kiadványok készítésével is segítjük.
Az Alapítvány 2002-2014 között intézményszerű működést folytatott. Szombathely belvárosában önálló központot tartott fenn állandó stábbal. Az Ökocella, a Kerekerdő Alapítvány Környezet és Természetvédelmi Központja, a szervezési és adminisztratív feladatok ellátásán kívül környezeti tanácsadó irodaként  heti 30 órás ügyfélszolgálattal állt a lakosság rendelkezésére. Oktatóközpontként iskolai, óvodai csoportok számára rendezett  környezetvédelmi foglalkozássorozatok helyszíne, olykor afféle zöld kultúrházként kiállítások, kulturális estek színhelye volt.
A Kerekerdő Alapítvány a társadalmi részvétel és a nyilvánosság eszközeivel is szolgálja a fenntarthatóság elveinek érvényesülését. Szakmai és lakossági fórumok, konferenciák szervezésével segítettük az érintett társadalmi csoportok és szakmai körök közötti, vita, párbeszéd és együttműködés megvalósulását. Alkalmanként részt veszünk a szakigazgatási eljárásokban, tervezési folyamatokban. Javaslatokkal, kritikai észrevételekkel több jogszabály létrejöttét befolyásoltuk. E téren az Őrségi Nemzeti Park létrehozásáért, majd az ŐNP Igazgatóság önállóságáért folytatott küzdelemben és az új erdőtörvény létrejöttében való közreműködést tekintjük legnagyobb eredményünknek.
Aktívan részt veszünk a hazai zöld szervezetek együttműködési fórumaiban. Számos országos projektben dolgoztunk együtt a Magyar Természetvédők Szövetsége tagszervezeteivel.

Galéria