Zöld Akció Egyesület (Green Action)

Általános célok

A Zöld Akció Egyesület 1990-ben alakult szervezet, melynek célja a környezeti problémák megoldásának elősegítése szakmai tevékenység, kutatás és a környezeti tudat formálásán keresztül. Az alapszabályunkban megfogalmazott küldetésünk a természet és a természetes élet feltételeinek védelme; annak a ténynek a tudatosítása, hogy az ember a természet része, ezért tevékenységével harmonikusan illeszkednie kell ahhoz.

Tevékenységek

Natura 2000 területek kutatása
Részt vettünk – a Bodrogköz és a Zemplén területén lévő – 6 Natura 2000 terület fenntartási terveinek elkészítésében és a kapcsolódó kommunikációs tevékenységben.
A „Kárpáti erdeink kutatása” projektben pedig Natura 200 erdőterületek állapotfelmérési munkálataiba kapcsolódtunk be az Aggteleki-karszt és a Mátra területén.

Természeti értékek védelme és a környezettudatosság erősítése a Sajó-völgy ipari övezetében
A Borsodchem vegyipari cég környezeti kockázatot jelent, ugyanakkor az üzemterület számos védett gerinces faj potenciális és meglévő átmeneti és állandó élőhelye. A program az élőhelyek és fajok feltárására irányul, az élőhely- és fajvédelmi programok előmozdítása érdekében. Célunk továbbá az eredmények megismertetése a dolgozókkal és a környező lakossággal a környezeti tudatosság és a környezeti információhoz való hozzájutás erősítése érdekében (előadások, terepi programok, kiadvány).

Fenntarthatóságra nevelés
Talajaink jövője. A talajvédelem integrálása általános és középiskolai környezeti nevelési programokba: A talajvédelem fenntartható jövőt meghatározó szerepének ismertetése elméleti és gyakorlati módszerekkel. Rendhagyó foglalkozások a talaj környezet- és egészségvédelmi szerepéről. Terepi talajismereti, -védelmi gyakorlatok, útmutató kidolgozása.

Hulladékcsökkentés, újrahasználat és energiatudatosság népszerűsítése oktatási intézményekben: iskolai interaktív foglalkozások, tanulmányutak, szemléletformáló stand működtetése helyi rendezvényeken.

Egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítése
Kistelepüléseken és helyi iskolákban ismeretterjesztő és szemléletformáló előadások szervezése, főzőklubok, tanulmányi kirándulások, kiállítások szervezése, tankert létesítése.

Ökoiskola program
Az OFI által elnyert Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projekt keretében a Humusz Szövetséggel együttműködve végeztük az Észak-magyarországi Régióban az iskolákat segítő tevékenységet (információs napok, mentorálási tevékenység és akkreditált képzés). Ökoszertár – iskolai mintaprogramok tartása.

Természetvédelmi kommunikáció a Ceeweb számára
A Ceeweb megbízásából szakmai és kommunikációs anyagok elkészítését, magyarra fordítását és terjesztését végeztük Natura 2000, zöld infrastruktúra, ökoszisztéma szolgáltatások és GreenGo rövidfilm pályázat témakörökben.

Galéria