Zöld Dió Alapítvány

Általános cél

A Zöld Dió Alapítvány Budapest X. kerületében található, a Bem József Általános Iskola közhasznú alapítványa. Alapító a Bem József Általános Iskola és a Bem Diák Sportegyesület voltak. Létrehozására 1993-ban került sor azzal a céllal, hogy hatékonyan tudja segíteni az iskola működését és színesíteni az iskolai életet. Segít megteremteni az iskolai oktatás legkedvezőbb feltételeit, de nem célja direkt módon beavatkozni az iskolai oktató, nevelő munkába.

Tevékenységek

Nagy hangsúly fektet a környezettudatos nevelésre, a gyermekek környezeti jelenségek iránti érzékenységének fejlesztésével, környezeti, környezetgazdálkodási ismereteinek megalapozásával. Tevékenységének nagyon fontos része tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezése, pályázatok kiírása, lebonyolítása és támogatása a nyertesek díjazásával. Az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekeket, rendszeresen kiírt ösztöndíj pályázat útján.

Féléves rendszerességgel pályázati lehetőséget írunk ki szociálisan hátrányos helyzetű tanulóink számára, melynek során, a Kuratórium döntése alapján, két tanulót részesítünk anyagi támogatásában.

18. éve hirdetjük meg a Balogh János Kárpát-medencei Környezet-és Egészségvédelmi Csapatversenyt a 12-14 éves korosztály számára, melyen 3 fős csapatokban nevezhetnek a diákok Magyarországról és a Kárpát-medence magyarlakta településeiről.

Az iskolai versenyek, rendezvények lebonyolítása mellett, fontos szerepet vállalunk a különböző „Jeles napok”- hoz kapcsolódó nagyobb rendezvények szervezésében is.

Az említetteken kívül a következő programokhoz nyújt segítséget az alapítvány: farsang, néptánc gála, erdei iskola, karácsony.

Vásároltunk belépőket a Fővárosi Állatkertbe, a Nemzeti Táncszínházba, a Csodák palotájába.

Az őszi városismereti programhoz is hozzájárul az Alapítvány belépők vásárlásával, az utazási költségekhez BKV jegyek valamint csoportos utazási jegy formájában.

Galéria