Zöld Óvoda Hálózat Egyesület

Általános Cél

Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy működtesse a hazai Zöld Óvodák Hálózatát, ellátva az alábbi feladatokat:

 • részvétel a fenntartható fejlődés, a fenntarthatóságra nevelés hazai kormányzati és nem-kormányzati stratégiáinak, programjainak és projektjeinek kidolgozásában és megvalósításában,
 • további Zöld Óvodák létrehozásának támogatása,
 • Zöld Óvodák menedzsment rendszerének fenntarthatóbbá tétele, zöldítése,
 • A pedagógiai munka fejlesztése a fenntarthatóságra nevelés érdekében (módszertani kutatás, módszerek és eszközök kidolgozása, pedagógus továbbképzések kidolgozása és lebonyolítása, Zöld Óvoda eredmények elterjesztése),
 • Zöld Óvoda fenntartók és szülők aktív bevonásának támogatása,
 • térségi Zöld Óvoda kezdeményezések, tapasztalatcserék és együttműködések támogatása, a kooperáció ösztönzése,
 • Zöld Óvodák minősítési rendszerének kidolgozása és karbantartása,
 • Zöld Óvoda Hálózat kialakítása, szakmai támogatása és bővítése,
 • Zöld Óvoda Hálózat fenntartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó döntés-előkészítési folyamatokban való részvétel, a Zöld Óvodák szakmai érdekképviselete,
 • Zöld Óvodák és ÖKO Iskolák, valamint Erdei Iskolák és Erdei Óvodák kapcsolatrendszerének fejlesztése,
 • nemzetközi tapasztalatcserében való részvétel az iskolás kor előtti fenntarthatóságra nevelésre vonatkozóan.

Az egyesület céljai elérése érdekében a következő területeken működik:

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • természetvédelem, állatvédelem,
 • környezetvédelem,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • fogyasztóvédelem,
 • közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások.

Tevékenységek

Eredményeink:

 • akkreditált-, terepi-, nevelő testületeknek szóló képzések kidolgozása és lebonyolítása,
 • fenntarthatóságra neveléshez és a Zöld Óvodákhoz kapcsolódó tanácsadás,
 • konferenciák, tanfolyamok, műhelymunkák szervezése és bonyolítása (hazai Környezeti nevelési módszerek bemutatása „Jó gyakorlatok” címmel),
 • hírlevél, szakmai kiadványok, szórólapok, médiaanyagok készítése (képzések alkalmával Zöld Könyvesbolt üzemeltetése),
 • egyesületi honlap létrehozása és fenntartása,
 • modell programok létrehozása és megvalósítása,
 • ösztöndíjak adományozása,
 • díjak alapítása és megítélése a kiemelkedő munkát végzők számára,
 • adományok gyűjtése az Egyesület céljainak elérése érdekében,
 • pályázatok kiírása

Galéria