Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

Általános cél

A globális környezeti, társadalmi és gazdasági problémákra való holisztikus társadalmi érzékenyítés a gyöngybaglyok védelmének szemléletes példáján keresztül.

A gyöngybaglyok példája kiválóan alkalmas arra, hogy kapcsolódó természetvédelmi és társadalmi problémákra felhívja a figyelmet. Emblematikus, az élővilágban kulcsszerepet betöltő csúcsragadozóként zászlóshajó fajnak, egyszersmind esernyőfajnak tekinthető, hasonlóan a többi bagolyfajhoz. Emiatt a baglyok védelme e fajok megóvásán túl egy sokkal komplexebb természet- és környezetvédelmi szemlélet hatékony terjesztéséhez vezet.

Elért eredmények

  • Ökoterápia programokat valósít meg (természetben végzett értékteremtő munkavégzés mentális problémákkal küzdő egyéneknek). – FFC3. Eredmények: Zala megyei fenntartható intézményi kertek, 50 bevont személy, eddig 7 ökoterápia rendezvény.
  • Aktívan részt vesz a védett és fokozottan védett bagolyfajok állományfelmérésében, védelmében, társadalmi szemléletfomálásában -FFC 9, 11, 15. Eredmények: 20 év alatt több mint 5000 gyöngybagolyvédelmi esemény, több száz védelmi munka, kb. 10 000 gyermeknek előadás.
  • Gondoskodik a természetvédelmi szakembergárda utánpótlásáról, a természetvédelmi életpálya modellt és az elhelyezkedési esélyek növelését támogatja – Eredmények: FFC 8. Felsőoktatási partnerség keretében innovatív tananyag és kurzus kidolgozása a #careersinconservation program keretében.
  • A természetvédelmi szektor egészét érintő képzési, tanulmányi, nemzetközi mobilitási és ösztöndíj programokat dolgoz ki és valósít meg – FFC 4. Eredmények: több mint 90 külföldi és 80 hazai diák mobilitásának, képzésének lebonyolítása külföldi partnerekkel.

Galéria