Magyar Szegénységellenes Hálózat

Általános cél

A Magyar Szegénységellenes Hálózat (MSZEH) a szegénység megszüntetése érdekében tenni akaró civil szervezetek és szegénységben élő emberek informális csoportjainak összefogása. Célunk a szegénységet és kirekesztést megélt emberek hangjának erősítése és a szegénység visszaszorítása Magyarországon.

Elért eredmények

Világszerte megfigyelhető, hogy a környezeti ártalmak káros hatásai nagymértékben terhelik azoknak az életét, akiknek egyéb nehézségekkel is meg kell küzdeniük: többek között a szegénységgel. Ők férnek nehezebben hozzá a tiszta ivóvízhez vagy az egészségre nem káros megfelelő fűtési módokhoz.

Azt szeretnénk, ha nagyobb társadalmi figyelem és tudatosság övezné az energiaszegénység kérdéskörét, előtérbe kerülnének a fenntartható megoldások, illetve, ha a szegénységgel és társadalmi kirekesztés veszélyével küzdő emberek körében is erősödne a szemléletváltás az ember és környezete közötti viszony újraértelmezésében. Fontosak tartjuk azt is, hogy hozzáférhetővé váljanak számukra mindazok a módszerek, technológiák és eszközök, amellyel nemcsak javíthatják életminőségüket, de csökkenthetik ökológiai lábnyomukat is.

Számos lépést tettünk és teszünk e célok elérése érdekében:

  • A Magyar Szegénységellenes Hálózat 2010-2014 között képviselte a szociális és egészségügyi civil szervezeteket a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsban. Ennek eredményeként a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiában hangsúlyosabbá vált a szegénység és kirekesztődés témája a korábbi munkaverzióhoz képest, markánsabban megjelentek a témához kapcsolódó vállalások.
  • 2014-ben nyilvános eseményt szerveztünk Energiaszegénység címmel. 2015-ben is tartottunk rendezvényt a témában, amelyekről a honlapunkon elérhető linkeken bővebb információk olvashatók.
  • Ugyanebben az évben több más szervezettel együtt részt vettünk a “Szervezkedjünk tüzelőért!” című kampányban, amely azt célozta, hogy több olyan 5000 fő alatti lakosú önkormányzat pályázzon “szociális tűzifa-támogatásra“, ahol élnek energiaszegénységben érintett emberek. A kampány 2015-ben is megismétlődött, amelyről szintén részletesebben olvashatnak a „Fenntarthatósági munkacsoport”-ot bemutató fül alatt a website-on.
  • Szintén 2015-ben együttműködő partnereinkkel közösen dolgoztunk azért, hogy 30 szegénységben élő családnak kelljen kevesebbet fizetnie a fűtésért, nyílászárók cseréje valósult meg.
  • 2016-ban hívtuk ismét életre Fenntarthatósági munkacsoportunkat, amelyben érintettek és szakértők együtt kívánnak fellépni a fenntartható fejlődés ügyéért. A munkacsoport 2016-ban egy Baranya megyei kistelepülésen kezdett aktív munkába a helybeliek bevonásával, amely jelenleg is tart. Egy szociális vállalkozás beindításán dolgozunk, miközben közös összefogással, adományok révén nyolc családi ház tetejének felújítása zajlik, az energiaszámlák csökkentése érdekében is közösségi munkát végzünk.

Galéria