Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület

Általános cél

Egyesületünk céljai az Alapszabály szerint: Hatékonyan közreműködni a Kárpát-medence, elsősorban az Észak –Alföldi és Észak-Magyarországi régió (…) megóvásában, környezetének védelmében, természeti- kulturális értékeinek feltárásában, ápolásában, az ökológiai, csillagászati és etnográfiai kutatásban, az egészséges, környezetbarát, fenntartható életmód és gazdálkodás terjesztésében, a fényszennyezés ellenes küzdelemben, az esélyegyenlőség segítésében, és a fentiekkel kapcsolatos szemléletformálásban, ismeretterjesztésben, különös tekintettel az ifjúságra és a hátrányos helyzetűekre.

Tevékenységek

Főbb tevékenységeink:

1. Természet és környezetvédelem, fenntarthatóság

Ismeretterjesztés, szemléletformálás, kampányok:
Legfontosabb feladatunknak tartjuk a környezet és természetbarát, a fenntarthatóságot segítő szemlélet kialakítását. Ennek érdekében eddigi fennállásunk alatt számos kiadványunk jelent meg. E mellett előadások szervezése, kampányok lebonyolítása szerepel programjaink között.

Aktív természet és környezetvédő munka
Egyesületünk másik fő feladatának a természet védelmét tekinti, számos aktív természetvédelmi beavatkozás, élőhely és fajvédelmi programok mellett mellett kutatási és monitoring programokat is folytatunk.

2. Kulturális értékőrző munka
Fontos feladatunknak tartjuk a népi hagyományok őrzését, ápolását, ezzel összefüggésben a hagyományos, a fenntarthatóságot segítő népi tudás feltárását, megőrzését és alkalmazását.

3. Csillagászat
Egyesületünk harmadik fő tevékenységi köre a csillagászat, a csillagászati ismeretterjesztés, ezen belül a fényszennyezés ellenes küzdelem.

Galéria