WWF Magyarország Alapítvány

Általános cél

A WWF nemzetközi hálózata világszinten egy olyan jövőért dolgozik, ahol ember és természet harmóniában él egymással. Ennek eléréséért Magyarországon az árterek és erdők élővilágának védelméért, a fenntartható erdőgazdálkodásért, a sokcélú és természetre alapozott vízgazdálkodásért, valamint a klímaváltozás hatásainak csökkentéséért dolgozunk olyan megoldásokkal, mely egyúttal az emberek megélhetését, az életminőség javítását és az egészséges környezethez való hozzáférést is biztosítja.

Elért eredmények

 • Mintaprojektek és szakmai érdekképviselet a természetes megoldásokra alapozott árvízi védekezés erősítésére;
 • folyómenti élőhelyek állapotvédelme (Duna, Tisza, Dráva);
 • fenntartható hajózás;
 • vízi ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és népszerűsítése;
 • Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum fejlesztése;
 • erdei biodiverzitás védelem;
 • folyamatos erdőkép melletti gazdálkodás /erdőkezelés területének növelése;
 • nagyragadozókkal kapcsolatos ember-vadvilág konfliktusok kezelése;
 • megújuló energia térnyerésének erősítése;
 • klímaalkalmazkodási potenciál fejlesztése;
 • szén alapú energiatermelés kivezetése;
 • Natura 2000 hálózat hatékony védelme;
 • környezeti nevelés és szemléletformálás.

Galéria