Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület

Általános cél

A Csalán Egyesület célja sokrétű: a környezet-, természet- és fogyasztóvédelmi tevékenységek folytatása, épített és természeti környezet védelme, környezetbarát és emberi értékek terjesztése, állatvédelem. Ennek érdekében előadásokat, tanfolyamokat, akciókat, kampányokat, projekteket szervez és bonyolít, kiadványokat jelentet meg, oktatással, tanácsadással segíti az érdeklődőket, felnőttképzési tevékenységet folytat, bel- és külföldi civil és kormányzati szervekkel aktív kapcsolatot tart fenn, felkarolja és támogatja az önkéntességet és a környezetvédelmi témájú foglalkoztatási kérdéseket, ösztönzi a helyi élelmiszerfogyasztást.

Elért eredmények

  • Helyi termelői piac működtetése és egyben a helyi élelmiszerfogyasztás népszerűsítése: ezáltal az egészséges táplálkozás, a helyi foglalkoztatás, a vidéki életminőség növelése, az alacsony szállításból adódó környezetvédelmi és éghajlatbarát alternatívák erősítése, ezáltal a város és vidék közötti kapcsolat megerősítése, közösség kiépítése, a fenntartható – kis léptékű és biodiverz földhasználat támogatása.
  • Lakossági és diákok körében zajló szemléletformálás éghajlatváltozás témakörében, ezáltal a helyi egészséges élelmiszerfogyasztás ösztönzése, az energiafogyasztás mérséklése, megújuló energiaforrások népszerűsítése, fenntartható fejlődést szolgáló életmód kialakításának ösztönzése, helyi termékek választásának ösztönzésével a szállításból adódó környezetterhelés mérséklése, helyi közösségek erősítése.
  • Helyi értékek megismerését és használatát segítő programok megvalósítása (pl. gazdatúrák, természetvédelmi túrák) ezáltal a z egészséges táplálkozás, a helyi foglalkoztatás, a vidéki életminőség növelése, az alacsony szállításból adódó környezetvédelmi és éghajlatbarát alternatívák erősítése, ezáltal a város és vidék közötti kapcsolat megerősítése, közösség kiépítése, a fenntartható – kis léptékű és biodiverz földhasználat támogatása.

Galéria