Geográfusokért Alapítvány

Általános cél

Az ökológiai gondolkodásmód és a fenntartható fejlődés eszmerendszerének terjesztése a geográfia módszereivel.

Ennek érdekében az alapítvány az alábbi célokat valósítja meg:

 • Az ökológiai kultúra fejlesztése, ökológiai szemléletre nevelés.
 • A fenntartható fejlődés érdekében a humán közösségek fejlesztése.
 • A környezet állapotának folyamatos nyomon követése, elemzése, kutatása és értékelése.
 • A környezeti információk közcélú gyűjtése, a környezeti, földrajzi téradat-infrastruktúra fejlesztése.
 • A természeti erőforrások fenntartható használati módjainak felkutatása és terjesztése.
 • A társadalmi/humán erőforrások fejlesztési lehetőségeinek felkutatása és terjesztése.
 • A természeti viszonyokhoz szervesen illeszkedő gazdálkodási rendszerek megvalósulásának elősegítése.
 • Az alternatív energiahasználattal és az energia hatékonysággal kapcsolatos kutatások elősegítése, támogatása.
 • A geográfus képzés és földrajz tanítás feltételrendszerének javítása.

Elért eredmények

 • Tudományos kutatásokat folytat.
 • Környezetelemzéseket végez.
 • Szakmai szellemi műhelyt hoz létre és működtet, melybe közvetve illetve közvetlenül elősegíti (ösztöndíjak, foglalkoztatás, valamint terepi – gyakorlati tevékenységek által) egy földrajzi-ökológiai gondolkodásmód kialakítását, a fenntartható fejlődés eszmeiségének és gyakorlatának elterjesztését.
 • Terepgyakorlatok, tréningek, előadások, képzések tartása, szervezése a földrajztanítás és az ökológiai oktatás népszerűsítése érdekében.
 • Humán közösségek fejlesztése, elsősorban az oktatás, képzés és a közvetített minták (jó gyakorlatok, értéktárak) eszközeivel.
 • Az alternatív energiahasználattal és az energia-hatékonysággal kapcsolatos kutatások generálása és mintaprojektek kidolgozása.
 • A geográfus képzés és földrajz tanítás feltételrendszerének javítása eszközök beszerzésével, új módszertani elemek kidolgozásával és ösztöndíj programok indításával.
 • Szakmai segédanyagokat dolgoz ki, terjeszt írott és elektronikus formában.
 • Természet és társadalom-földrajzi adatok gyűjtése, térképezése, a digitális téradat-infrastruktúra fejlesztése, közcélúvá tétele, felhasználhatóságának támogatása a komplex területfejlesztés, elemzés, környezet és társadalomtudatosság kialakításának érdekében.