Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány

Általános cél

Missziónk:

A fogyatékossággal élők,- különös tekintettel az értelmileg akadályozottakra és az autizmussal élőkre- képesek értékteremtő munkával hasznos tagjaivá válni a társadalomnak. Ehhez egyrészt megfelelő felkészítésre, tárgyi feltételekre, szakmai segítségnyújtásra van szükség, másrészt adekvát szociális szolgáltatásokra, továbbá elengedhetetlen a befogadó társadalmi szemléletváltozás. A „szimbiózis” minden érintett fél azon egyenrangú partnerségben létrejövő együttműködését jelképezi, ahol képességeinkhez mérten a közösség javára munkálkodunk együtt.

Röviden a szervezetünkről:

A Szimbiózis Alapítvány egy komplex szolgáltatási modellt hozott létre. Fő célcsoportunk az autizmussal élők és értelmileg akadályozottak, de különféle szolgáltatásokat nyújtunk más fogyatékossággal élők számára egyaránt. Támogatjuk a sérülteket nevelő családokat (szállítás, nappali ellátás, átmeneti tehermentesítés, speciális táborok), valamint a felnőtt fogyatékossággal élők önálló életviteli törekvéseit (foglalkoztatás, lakóotthonok, képzések, terápiák, sport és szabadidős tevékenységek, egyéb fejlesztő programok). Különös figyelmet szentelünk a széles körű társadalmi szemléletformálásra: hazai és nemzetközi (EVS) önkéntes szolgálat biztosítása, nyilvános fórumok, utcai kampányok kivitelezése, célcsoport bevonásával osztályfőnöki órák és interaktív integrációs programok kivitelezése, közreműködésükkel speciális turisztikai szolgáltatás működtetése. A gazdasági szférával aktivitásunk nem csupán a CSR programokra, hanem többszintű együttműködésekre és a célcsoport nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatására is kiterjed. Aktív tagjai vagyunk különféle hazai és nemzetközi hálózatoknak. A szervezet fenntarthatósága több pilléren alapszik: szolgáltatások után állami bevételek és térítési díjak; pályázati források (évi átlag 30 projekt); saját bevételek generálása: farmgazdálkodás, turisztikai szolgáltatások, kézműves termékek előállítása; kiadáscsökkentés: energiahordozó gyártása; valamint adományszervezés.

Elért eredmények

Működtetünk egy szociális farmot, ahol a fenntartható fejlődésnek több aspektusa is megjelenik:

  1. környezeti fenntarthatóság: organikus kertészet, szélkerék húzza a vizet a kútból, faág hulladékból pelletet és brikettet gyártunk , szelektíven gyűjtjük a keletkezett hulladékot, napenergia felhasználás napkollektorok segítségével stb.
  2. társadalmi fenntarthatóság: többszörösen hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a gazdaságban
  3. pénzügyi fenntarthatóság: törekszünk a pénzügyi fenntarthatóságra, a megtermelt termékek utáni bevételt visszaforgatjuk a társadalmi tevékenységbe stb.

www.szimbiozis.net

www.barathegy.com

www.szocialisfarm.hu