Afrikáért Alapítvány

Általános cél

JÖVŐKÉPÜNK

Mindenkinek – születési helytől függetlenül – joga van az emberhez méltó élethez!

Mai világunkban rendkívüli szélsőségeket és egyenlőtlenséget tapasztalunk, Afrika számos területén ma is leírhatatlan nyomor uralkodik, és az élet minden területén szükség jelentkezik.

Mi, az Afrikáért Alapítványnál, olyan Afrikáról álmodunk, ahol

  • mindenki – különösen a nők és gyermekek, emberi körülmények között él,
  • az írni – olvasni tudás alapkészség,
  • a családok képesek magukról gondoskodni,
  • az emberek felelősséggel tesznek saját jólétükért és az egészséges környezetért,
  • nincs szélsőséges szegénység, iskolázatlanság, tájékozatlanság, lakói – színes kultúrájuk és természeti értékeik megtartása mellett – megteremtik a fenntarthatóságot szolgáló humánus jövőt a hagyományos és a korszerű technológiák ötvözésével.

Elköteleztük magunkat a mindennapokba átültethető, hasznos, gyakorlatias tudásátadás mellett. Jövőképünk egy olyan, képzésben és oktatásban részesült afrikai nemzedék, amely képes előmozdítani a felemelkedést és tenni az egyenlőtlenségek felszámolásáért.

Olyan világról álmodunk, amely nyitott, toleráns és szolidáris.

Elért eredmények

Az alapítvány oktatási, egészségügyi és szociális területeken ért el eredményeket Afrikában, főként a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Fő tevékenységünk a Kinshasában épült Othniel Általános és Középiskola fenntartása és fejlesztése, ahová több mint 700 gyermek jár.

Az alapítvány emellett saját árvaházat alapított, ahol 11 árva gyermek ellátásáról gondoskodik. Az Afrikáért Alapítvány 2009 óta együttműködik más szervezettek is. Az alapítvány segítségével rendszeresen kerül sor élelmiszer- és gyógyszeradományok kiosztására több afrikai kórházban.

Iskola és árvaház működtetése

Iskolát és árvaházat működtetünk Kongóban és rendszeres támogatási rendszert rászoruló gyerekeknek. Alapítványunk 15 fennállása arra sarkallt minket, hogy nekivágjunk egy új, nagyszabású projektnek, mely az eddig végzett egészségügyi tevékenységünket hivatott megerősíteni és új alapokra helyezni és egy kórházat is létrehozni.

Humanitárius Turizmust szervezünk

A humanitárius turizmus egy olyan újfajta, Magyarországon eddig ismeretlen turisztikai program, mely ötvözi az egzotikus nyaralás és a humanitárius misszió elemeit. A különleges utazások célja, hogy az aktív pihenés mellett hitelesen, közvetlenül ismertessék meg az utazókkal a fekete kontinens szépségeit, az afrikai hétköznapokat. Minden résztvevő aktív módon pihenhet, és egy olyan életre szóló emberi és egyben autentikus afrikai élményben lesz része, mely a már-már sablonossá vált klasszikus, és gyakran egysíkú utazásokkal szinte összehasonlíthatatlan.

Számítógépekhez juttatjuk az Afrikai gyerekeket

Informatika órát és új számítógépekhez juttattuk a kongói gyerekeket.

AFROMAG

AfroMag című projektünk a hazánkban hosszú távon tartózkodó afrikai állampolgárokat segíti abban, hogy sikeresen elhelyezkedjenek a magyar munkaerőpiacon.

Tízórai projekt

Az Alapítvány 15 éves évfordulóján elérkezettnek láttuk az időt, hogy belekezdjünk egy rég dédelgetett álmunk megvalósításába. Ez a TÍZÓRAI PROJEKT, aminek célja, hogy a kongói kisdiákok teli hassal vágjanak neki a tanulásnak.

Vízibility

A világ egyik legelmaradottabb országában a szegénység, az alacsony életszínvonal, az egészségügyi problémák egyik legfőbb oka a tiszta víz hiánya és rossz higiénés körülmények. A magyar és nemzetközi célkitűzésekkel összhangban e problémát kívánjuk kezelni szociális-oktatási központunkban és környékén.

Korábbi eredményeink:

2015-ben a Kongóban lévő magyar támogatású iskolánk és árvaházunk területén és környékén kicseréltük az elavult vízvezetékeket, felállítottunk egy nagy kapacitású víztartályt, új vízvételi pontokat is létesítettük és előadássorozatot tartottunk a víz értékeiről, élővilágáról, tisztaságáról, fogyaszthatóságáról, és általános higiéniai és szanitációs kérdésekről. A „Vízibility – Tiszta vízzel a kongói gyermekek jövőjéért!” projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségével valósult meg.

2015-ben egész éves kampányt folytattunk Magyarországon a Külügyminisztérium támogatásának köszönhetően a víz és Afrika kapcsolatáról, helyzetéről és fontosságáról a Fejlesztés Európai Éve keretében.

2014-ben kinshasai iskolánk (College Othniel Általános- és Középiskola) infrastrukturális – és oktatásfejlesztésére került sor. Májusában ünnepélyesen is átadásra került, a Külügyminisztérium támogatásából felépített, további három tantermet és adminisztrációs helyiségeket magába foglaló új szárny.

2014-ben Béres János jóvoltából a La Providence árvaház tetőszerkezetét rekonstruáltuk. A Namangában székelő partnerintézményünk, a Maasai Foundation magába foglal egy iskolát és egy nagycsaládként működő árvaházat. Ahogy már több éve tesszük, meglátogattuk humanitárius turistáink kíséretében a tanzániai iskolát és árvaházat. A mikro projekt keretein belül támogattuk egy újabb iskolai tanterem felépítését.

2014-ben, májusban megrendeztük a Kongói Gazdasági és Fejlesztési Fórumot, majd ősszel egy tartalmas study tour alkalmával látogattunk el négy afrikai országba az Innovation Managementtel karöltve.

2013-ban nagyobb összeget nyertünk a Külügyminisztérium pályázatán a kinshasai iskolánk (College Othniel Általános- és Középiskola) infrastrukturális – és oktatásfejlesztésére.

2013-ban nagy sikerrel bonyolítottuk le a RendezvényParádéval közösen a Köztünk élnek elnevezésű, bevándorlókat támogató, multikulturális rendezvényt. A kétnapos, Millenárison megtartott programsorozat körülbelül 2500 embernek nyújtott tartalmas szórakozást, alapítványunkat Josi Barat, Barabás Éva, afrikai zenészek, táncosok és a holdudvarunkhoz tartozó barátok erősítették. Népszerűsítettük programjainkat, afrikai hangszereket készítettünk a gyerekekkel, és a France ötlete alapján készült, gyerekek által előadott színdarab volt a rendezvény fénypontja.

2013-ban az afrikai missziós tevékenység mellett nagy hangsúlyt fektettünk a hazai programokra is. Beindult a HÍD Afrikáért Program, amely egy kultúrákon átívelő virtuális hidat teremt afrikai és magyar diákok és iskolák között. A HÍD program keretében határon túli iskolákat is sikerült bevonni, és a záróesemény egy Nemzetközi Diákkonferencia volt.

2012-ben el sem hisszük, de 10 évesek lettünk! Az évforduló kapcsán a szokásosnál is aktívabbak voltunk! Bevezettük a Hagyj nyomot programot, amelynek háziasszonya Barabás Áva lett, és nagyszabású szülinapi rendezvényen ünnepeltük az elért, eredményeket és köszöntük meg támogatóinknak odaadásukat.

2012-ben óriási lépés az alapítvány életében: sikerült megvásárolnunk a La Providence Árvaházat!

2011-ben megnyertük az első EVS pályázatot (European Voluntary Service – európai önkéntes szolgálat), azaz az Európai Unió égisze alatt működő programban való részvételt. Céja: az európai fiatalok szakmai fejlődésének elősegítése azáltal, hogy lehetőséget biztosítunk más kultúrájú országokban, köztük Kongóban öthónapos, önkéntes munka végzésére. Az első csapat kiküldése, támogatása, nyomon követése.

2010-ben beindítottuk az„AIDS-HIV” Programot kinshasai iskolánkban, a College Othnielben.A College Othniel területén vizesblokkot építettünk ki, amely nagy áttörés a gyerekek és a gondozók életében. Nem kell a vízért kilométereket gyalogolni, és a tisztálkodás is egyszerűbbé vált.

2009-ben több szervezet, valamint magyar támogatók segítségével megvalósítottuk adományosztó segélyakciónkat a goma-i menekülttáborban élők számára. 6 hónapos kongói missziós útunk során szervezet-és kapacitásfejlesztési feladatokat láttunk el, és új reformok vezettünk be az árvaházban és iskolában.

2009-ben az Othniel College udvarán befejeztük a kútfúrást magyar és külföldi támogatásokból. Az ATV elkísért bennünket Kongóba Jaksity Katalin személyében, a „Világ arcai” c. film forgatás keretében. Fókuszban: az utcagyerekek sorsa, tényfeltáró missziós út Tanzániában. A Massai Akadémia és az Árvaház részesült támogatásban.

2008-ban állandó magyar munkatársat helyeztünk ki Kongóba az iskolát érintő reformok elindítására. Ősszel Ngamanzo faluban felavattuk a magyar támogatásból épült iskolánkat. Önálló intézményként létrehoztuk a La Providence Árvaházat, ahol jelenleg 11 árva gyermek él. Bangu Klinika felújítása gyógyszerekkel és berendezéssel, sikeres önellátó pilot projekt indítása.

2007-ben sor került a ngamanzo-i általános iskola alapkőletételére, elindítottuk a Diáktámogatási Programot Etiópiában is, és részt vállaltunk az Árvaház felújításában. Bevezettük a Humanitárius turizmus programot Kongóban.

Galéria