Professzorok Batthyány Köre

Általános cél

A Professzorok Batthyány Köre 1995. június 3-án jött létre. A Kör célja az, hogy a polgári értékrendet magukénak valló, ezen értékrend érvényesítéséért tenni akaró egyetemi tanárok közös munkájának keretet biztosítson, hogy a jelen kihívásaira hosszabb távon is érvényes megoldásokat keresve hozzájáruljon a nemzet szellemi energiáinak mozgósításához, és ezzel előmozdítsa erkölcsi és gazdasági felemelkedését. Ennek érdekében a Kör tagjai rendszeresen és alkalomszerűen összegyűlnek, hogy választ keressenek a hazai és a nemzetközi közéletben felmerülő, a jövőt befolyásoló kérdésekre, és az így kialakított véleményüket, következtetéseiket nyilvánosságra hozzák. A Kör, tagjainak tekintélyét, tudását és tapasztalatait felhasználva, szakmai és erkölcsi támogatást ajánl a polgári Magyarország megteremtését céljuknak tekintő, és azt hitelesen meghirdetni képes politikai pártoknak és politikusoknak.

Elért eredmények

A Kör rendszeresen tesz közre nyilatkozatokat, tanulmányokat, vitaanyagokat a nemzetet érintő jelentősen kérdésekben. Ezek témái számos alkalommal érintették az ENSZ fenntartható fejlődési célokat, többek között a következő témakörökben: köz- és felsőoktatás, egészségügy, mezőgazdaság, szociális ügyek, kultúra, környezetvédelem. A Professzorok Batthyány Köre alapító tagja a Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért szerveződésnek.

Galéria