Artemisszió Interkulturális Alapítvány

Általános cél

Az Artemisszió Alapítvány 1998-ban alakult nonprofit közhasznú szervezet. Azon dolgozunk, hogy Magyarországon együttműködő, szolidáris társadalom jöjjön létre. Olyan országban szeretnénk élni, ahol a hátránnyal indulók is esélyt kapnak, a sokszínűség pedig érték. A globalizálódó világban, a békés egymás mellett éléshez a kulturális sokféleség megértése szükséges kompetenciává vált. Szerintünk ez a fejlődés útja.

Elért eredmények

Ifjúsági programunk keretében:

  • különböző egyéni és csoportos mobilitási programokat szervezünk, mert a határok átlépése fontos tanulási forma,
  • ifjúsági cseréket, táborokat, képzéseket szervezünk,
  • iskolai együttműködésben tartunk műhelyfoglalkozásokat,
  • a korai iskolaelhagyás megelőzésével kapcsolatos programot szervezünk,
  • segítjük az iskola és a munkahely közötti átmenetet a fiatalok számára.

Globális neveléssel kapcsolatban:

  • tanárképzéseket szervezünk
  • diákoknak workshopokat tartunk
  • pedagógiai segédanyagot fejlesztünk
  • iskolai együttműködéseket hozunk létre

Alkalmazott művészet segítségével törekszünk a különböző emberek és csoportok közti kommunikáció és megértés elősegítésére és erősítésére, mely célokat a művészeten keresztül is igyekszünk megközelíteni, más módszerekkel egyetemben. Hiszünk benne, hogy a művészeti eszközök szolgálhatnak csatornaként a különböző társadalmi és kulturális csoportok közti párbeszédben.

Az Alapítvány Kompetencia központja vállalatoknak, intézményeknek és egyéneknek – szakembereknek, fiataloknak és iskolásoknak – nyújt kompetenciafejlesztő tréningeket és egyéni tanácsadás, értékeinkkel összhangban.

Galéria