Általános cél

Az Anthropolis Egyesület kiemelt céljai a globális egyenlőtlenségek és igazságtalanságok elleni küzdelem valamint a kritikus globális állampolgári attitűd elfogadtatása szemléletformáló és oktatási tevékenységen keresztül.

Elért eredmények

A 2002-ben kulturális antropológusok által alapított Egyesületünk két fő tevékenysége a globális nevelés és a digitális történetmesélés.

Globális nevelés

A globális nevelés egy oktatási szemlélet, mely a globális világ működésének megismertetését célozza. A globalizáció számtalan lehetőséget és ugyanakkor veszélyt is rejt magában, melyekkel nap mint nap találkozunk. Hogyan tanulhatjuk meg kihasználni ezeket az előnyöket, illetve elkerülni a veszélyeket, csökkenteni a globalizációval járó ártalmakat? A globális nevelés válasz ezekre a kérdésekre. Olyan szemlélet, amely a globális világ mindennapi kihívására való felkészülést segíti, hogy megértsük, döntéseinkkel hatással vagyunk mások életére és a közös jövőnkre egyaránt.

Mivel a globalizáció minden percben közvetlenül jelen van és hat az életünk szinte minden területén, ezért nehezebb olyan témát találni, ami nem tartozik a globális neveléshez. Az átláthatóság érdekében témái az alábbi területek köré csoportosíthatók:

 • emberi jogi oktatás
 • környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés
 • békére nevelés
 • interkulturális tanulás és vallási tolerancia
 • aktív állampolgárságra nevelés, kritikus gondolkodás

A globális nevelés területén Egyesületünk szakirodalommal, módszertani bemutatókkal és workshopokkal segíti a globális nevelés szemléletének érvényesítését a formális és nemformális oktatás keretei között egyaránt.

Globális nevelési szolgáltatásaink:

 • gyakorlatorientált tréningek tanárok részére, ahol megismerhetik a globális nevelés szemléletét és módszereit
 • a aktív részvételre épülő, szemléletformáló foglalkozások, rendhagyó tanórák 10-18 éves diákok részére
 • a tudatos fogyasztói magatartásra ösztönző, ill. egy migránsokat bemutató megrendelhető kiállítás
 • szakirodalom, kereshető adatbázis
 • tanácsadás, konzultáció a globális dimenzió tanítási gyakorlatban való megjelenítéséről

Digitális történetmesélés

A digitális történetmesélés egy módszer, amely segít önmagunkra, a történetünkre koncentrálni, azt szavakba önteni, dramatizálni és fényképek segítségével mások számára is elmesélni.

A digitális történetmeséléssel a mesélő személyes élményét dolgozza fel a fényképei segítségével. A folyamat végeredménye egy saját hanggal kísért, személyes képekre épülő kisfilm.

A digitális történetmesélés folyamata:

 • Megtalálni – a számunkra fontos történetet
 • Elmesélni – saját szavainkkal és fényképeinkkel
 • Megosztani – egymással vagy az interneten keresztül bárkivel

Digitális történetmesélés tréningeket minden egyéni vagy csoportos érdeklődő számára, az igényekhez alkalmazkodó időbeosztással és tematikával.

A tréningeken a résztvevők:

 • segítséget kapnak történeteik megtalálásához és kidolgozásához
 • technikai képzést kapnak a kisfilmek elkészítéséhez
 • elkészítik és megosztják egymással a kisfilmjeiket.

Galéria