Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület

Általános cél

Céljainkat három irányban határoztuk meg, bár ezek közvetve vagy közvetlenül természetesen összefüggnek egymással. Az első a természetünk és környezetünk védelme. A problémák jelentős részét a mai mezőgazdasági gyakorlatban látjuk. A nagy parcellás termelés, a peszticidek tömeges használata, a pénzközpontúság mind-mind abba az irányban vezeti világunkat, hogy a helyzet csak romlani tudjon. Sajnos ezzel a területtel az átlagember nem kerül kapcsolatba (vagy nem is érdekli), pedig az egyik legfontosabb dolog az, hogy honnan is érkezik az élelmünk. Ezért fontos célunknak tartjuk, hogy a helyi termékek szerepét erősítsük a táplálkozásunkban és segítséget nyújtsunk ezen termékek piacra kerülésében is.

A második irány a hagyományőrzés, nemezelünk, íjászkodunk és minden egyéb hagyományos dolgot kipróbálunk és megpróbáljuk bemutatni az embereknek. Van archeometalurgusunk, aki a hagyományos kovácsolással foglalkozik, van szappankészítőnk, de olyan tagunk is akad, aki a régi recepteket, gyümölcsfeldolgozást kutatja hobbi szinten. Több utat is szerveztünk és szervezünk erdélyi területekre, ahol ezzel kapcsolatban lehet kutatni-keresni, majd az eredményeket megosztani a nagyközönséggel.

A harmadik irány az egészséges életmód. Értelemszerűen ez is kapcsolódik az előző két célhoz, hiszen egészségesen csak akkor lehet élni, ha egészséges ételek kerülnek az asztalainkra, és mozgunk, csinálunk valamit, amire ideális a hagyományőrzés. Tagjaink és önkénteseink között több védőnő és orvos is van, akik ezen irányban ténykednek. Az ország keleti felén folyamatosan jelen vagyunk egészségnapokon, ahol felméréseket, vizsgálatokat végzünk a résztvevőkön, de előadások tartásával is megkeresnek bennünket.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a munkánk sosem fog befejeződni, hiszen mindig is lesz mit tenni a környezetünkért, ugyanakkor ezt a fontos feladatot mi is magunkra vállaljuk és reménykedünk abban, hogy valamicskét segít ezeknek a folyamatoknak a megváltoztatásában a mi munkánk is.

Elért eredmények

Egyesületünk Túrkevén található, Alföldi település lévén a városok külterületét még az 20 század közepén gazdag tanyavilág vette körbe, ennek a sajátos településformának mára töredéke maradt meg. A tanyák megóvása és fejlesztése viszont nagy lehetőség a helyi emberek számára, egyrészt a tanyák újra használatba vétele és a rajtuk való ökogazdálkodás, az önfenntartást, így hosszabb távon a családok anyagi stabilitását és elvándorlás csökkenését eredményezheti, másrészt a nagyobb tanyagazdaságok biztosítani tudják az egészséges élelmiszerek helybeli értékesítését, erősíti a helyi termelés helybeli értékesítését. Ezért egyesületünk tanyán élők számára végez tanácsadást, képzéseket, előadásokat, tájékoztató kiadványokat készít, kutatásokat végez és minden egyéb tevékenységet amely a tanyán élőket segíti. (Egészségügyi vizsgálatok eljuttatása tanyai lakosságnak 50 tanya és 122 fő vizsgálata, tanyák vízvizsgálata 35 tanyán lévő ásott és fúrt kút vízmintavétele, 100 kút felmérése, beazonosítása. Kuncsorba határában az egyesületünk használatában álló tanya biztosítása, rendezvényhelyszínként a tanyán élőket segítő programok megvalósítására stb.)

Az utóbbi egy évben a célcsoportot kibővítve a Túrkevei zártkertek hasznosításának elősegítésében is segítséget nyújtunk, így a túrkevei Minta-kertben dolgozunk egy olyan közösség alapjainak megerősítésében (régi csőszház felújítása, hagyományos módon mely közösségi házként funkcionál majd), akik majdan egymást segítve lépnek rá az öngondoskodás útjára, így az évtizedek óta kihasználatlan zártkertekben ismét elindul a termelés.

Egyesületünk két tagja gombaszakellenőr, így gombaszakellenőri állomást működtettünk egyesületünk székhelyén. A fent leírt munkánk mellett a helyi és a környező városok iskoláiban is folyamatosan tartunk természet és környezetvédelmi, fenntarthatósági előadásokat, foglalkozásokat is.

Galéria