SDG implementation delivery on resource use challenges: Early lessons and recommendations

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért készítette ezt az angol nyelvű tanulmányt, mely a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításának kihívásait vizsgálja meg az erőforrás-felhasználás területén.

A fenntartható erőforráshasználat megvalósítása olyan összetett kihívásokat jelent a gyakorlatban, amely mindegyik Fenntartható Fejlődési Célhoz kapcsolódik valamilyen módon. Olyan átfogó megközelítésre van szükség, amely képes a különböző társadalmi, környezeti és gazdasági vonatkozásokat integrálni a megvalósítás különböző szintjein. A tanulmány az országok által az ENSZ testületében benyújtott önkéntes jelentések alapján vizsgálja ezt a kérdést és javaslatokat is megfogalmaz a megvalósításra és jelentéstételre.

SDG implementation delivery on resource use challenges: Early lessons and recommendations