Társadalmi szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége

Magyarország önkéntes nemzeti beszámoló formájában mutatja be 2018 nyarán, mit tett eddig az Agenda 2030 megvalósításáért. A Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért ezt a lehetőséget felhasználva javaslatcsomagot állított össze több szektor civil szervezeteinek képviselőivel közösen. Az átfogó javaslatoktól a különböző szakterületekig több mint harminc különböző területen írtuk le, hogyan látjuk a célok megvalósításának lehetőségeit, az előttünk álló feladatokat. Nemcsak javaslatokat teszünk. Bemutatjuk azt is, hogy milyen jó gyakorlatokkal teszünk már most a fenntarthatóság érdekében.

Az önkéntes nemzeti beszámolót csak apropónak szánjuk, ez egy pillanatfelvétel. Terveink szerint ezt a munkát hosszabb távon folytatjuk. Fontos, hogy a különböző szektorok szakmai szinten együttműködjenek, és a célokat felhasználva az esetleg különböző megoldási lehetőségeiket, javaslataikat összhangba hozzák. Mi ezzel az összeállítással kívánjuk ezt a folyamatot elindítani, segíteni.

„A nemzetközi és a magyarországi fenntartható fejlődési célok: társadalmi szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége” dokumentumban együtt mutatjuk be a javaslatokat.

Akiket ezek részletesebben érdekelnek, megtalálják az egyes hozzájárulásokat külön is.

Letölthető file-ok

A nemzetközi és a magyarországi fenntartható fejlődési célok: társadalmi szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége Letöltés
A fenntartható fejlődési célok integrált végrehajtása Letöltés
A Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítását segítő hazai intézményrendszer Letöltés
Szakpolitikai koherencia a fenntartható fejlődés érdekében Letöltés
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezései a fejlődő világban a Fenntartható Fejlesztési Célokkal összhangban Letöltés
A szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése, a minőségi oktatás megteremtése, az egyenlőtlenségek csökkentése Letöltés
A globális nevelés hazai helyzete Letöltés
Állandó innováció a fenntarthatóságra nevelésben Letöltés
Fenntartható Fejlődési Célok horizontális integrálása a felsőoktatásba, a fiatalok munkaerőpiaci szereplésének javítása felsőoktatási innovációk segítségével a környezettudományok területén Letöltés
Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési programja Letöltés
A Magyarország által nyújtott nemzetközi fejlesztési támogatások Letöltés
A Fenntartható Fejlődési Célok nyomon követése, indikátorai Letöltés
Európai civil koalíció az Európai Unió költségvetésének fenntarthatósági reformjáért Letöltés
Az államháztartás Letöltés
Partnerségi elv alkalmazása az EU-s strukturális és beruházási alapok tervezése, felhasználása, értékelése során Letöltés
Energia- és erőforrás-hatékonyság vállalati szinten Letöltés
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért - CSR Piac Letöltés
Tanulmány a 60 legnagyobb magyar vállalat éghajlatvédelemmel kapcsolatos elköteleződéséről Letöltés
Regionális szabadkereskedelmi és befektetési egyezmények Letöltés
Fair trade – méltányos kereskedelem Letöltés
Települési fák szerepe a fenntarthatóságban Letöltés
Helyben az éghajlat védelméért - Települési hálózatok a Fenntartható Fejlődési Célokért Letöltés
A szilárd anyagok lakossági égetése Letöltés
Fenntartható közlekedés Letöltés
A Közös Agrárpolitika hazai megvalósításának fenntarthatósági értékelése Letöltés
Fűtés és energiahatékonyság az önkormányzatok szemszögéből – kérdőíves felmérés Letöltés
Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében Letöltés
Helyi klímaalkalmazkodási és mitigációs stratégiák állami támogatása Letöltés
Megújuló energiához való lakossági hozzáférés Letöltés
Partnership for New Energy Leadership 2050 (PANEL 2050) projekt Letöltés
A Kvassay Jenő Terv – a Nemzeti Vízstratégia Letöltés
Társadalmi részvételi intézményrendszer a Fenntartható Fejlődési Célok végrehajtásának segítésére Letöltés