Online segítség a klímaváltozás és a fenntartható fejlődési célok koherens és hatékony megvalósítására

A 2030 Agenda és a klímaváltozás egyaránt komoly kihívásokat jelent a kormányok számára. Azonban ha megfelelő módon közelítik meg, a két program megvalósítása kölcsönösen erősítheti egymást, míg ezzel szemben az egyik folyamat sikertelensége alááshatja a másik sikerét.

A két program megvalósítása között azonban nem csak kölcsönös előnyök jelentkezhetnek, hanem cserekapcsolatok (trade-offok) is, amikor az egyik cél megvalósításáért tett erőfeszítések távolabb visznek minket egy másik cél megvalósításától. Ez koherens politikai tervezést igényel a végrehajtás hatékonyságának növelése érdekében, ráadásul korlátozott kapacitások megléte mellett.

Az SDG Climate Action Nexus eszközt arra fejlesztették ki, hogy támogassa a szakpolitikai döntéshozókat annak érdekében, hogy azonosítsák és megértsék, hogy mely éghajlatváltozás mérséklését célzó intézkedések befolyásolják pozitívan vagy negatívan a specifikus fenntartható fejlődési célok megvalósítását.

A SCAN-eszköz hét intézkedéscsökkentési szektorra terjed ki: villamos energia és hő, közlekedés, épületek, ipar, hulladék, mezőgazdaság és erdőgazdálkodás. Működése során számos kapcsolódási pontot feltár a két keretprogram között. „Szinergiának” minősül, ahol egy klímaváltozási intézkedés valószínűleg megerősíti az SDG célkitűzés elérését; vagy „trade-off”, ahol lehetséges a konfliktus a cselekvés és az SDG-cél elérése között.

Az eszköz interaktív online verziója a www.ambitiontoaction.net/scan_tool/ címen érhető el.